- Dette berører ikke bare tariffbedrifter, men i utgangspunktet samtlige av våre medlemmer, forteller seniorrådgiver i NLF, Olav G. Hermansen.

På listen over bedrifter hvor LO tar ut ansatte til streik, finner vi en lang rekke godsterminaler. Disse omfatter blant annet:

16 Schenker-terminaler: Mo i Rana, Sandefjord, Rudshøgda, Rolvsøy, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Bergen, Tromsø, Narvik, Haugesund, Namsos, Oslo (Alnabru), Trondheim, Bodø, Ålesund

5 DHL-terminaler og avdelinger, deriblant Oslo, Larvik og Skedsmo

5 Bring Cargo-avdelinger: Bergen, Østfold, Stavanger, Kristiansand og Oslo

3 PostNord-avdelinger (administrasjon): Langhus, Alnabru og Haraldrudveien (Oslo)

- Mange transportører risikerer å komme til stengte porter ved enkelte terminaler hvis det blir streik, forklarer Hermansen. Han oppfordrer alle NLF-bedrifter å gå nøye gjennom både LOs og YS' liste over bedrifter som tas ut ved eventuell streik. 

- For øvrig vil også en rekke «tunge» transportbrukere eventuelt bli tatt ut, så det lønner seg å sjekke listene for å se om noen av bedriftens kunder er å finne der.

Sjekk LO-listen her

Sjekk YS-listen her

- Hvis både LO og YS går til konflikt, vil totalt rundt 36 000 arbeidstakere potensielt bli tatt ut i streik fra søndag, sier Hermansen.

Seniorrådgiver Olav G. Hermansen oppfordrer alle NLF-medlemmer å sjekke listene over bedrifter som tas ut til streik. Foto: Stein Inge Stølen Seniorrådgiver Olav G. Hermansen oppfordrer alle NLF-medlemmer å sjekke listene over bedrifter som tas ut til streik. Foto: Stein Inge Stølen

Industri, entreprenører og verft

I tillegg til potensiell streik ved godsterminalene vil et stort antall NLF-bedrifter rammes gjennom de mange industribedriftene som tas ut. Entreprenører som Block Watne, Veidekke og Skanska og en lang rekke mekaniske verksted og verft står på LOs omfattende liste som du finner her. Ytterligere flere industribedrifter er opplistet på YS' liste, som du finner her.

Permittering kan bli nødvendig

- Hvis virksomheten i din bedrift påvirkes av streik hos en kunde, bør en undersøke om det er hensiktsmessig å ta ut permitteringer blant ansatte. I slike tilfeller gjelder ingen konkret varslingsfrist. Men det forutsettes at bedriften varsler de ansatte så snart som mulig. Eventuelle tillitsvalgte i bedriften varsles først, forteller Hermansen.

Arbeidstakere som permitteres grunnet streik i annen bedrift enn sin egen, vil ha rett til dagpenger dersom de fyller de alminnelige vilkårene for dagpenger.

Les mer om dette på NAV.nos nettsider

NLFs sjekkliste for konfliktberedskap ved streik

Bedriften bør ha en intern beredskap i tilfelle streik. Punkter i en slik beredskapsplan kan være:

• Hold deg oppdatert om forhandlingssituasjonen på www.lastebil.no og nyhetsbrev

• Hold deg generelt orientert gjennom mediene

• Avklar så tidlig som mulig konsekvenser av en streik i forhold til produksjon, kunder og underleverandører

• Gi nødvendig informasjon til viktige grupper – f.eks. tillitsvalgte, leverandører og kunder

• Få en realistisk vurdering av om det er grunnlag for dispensasjon pga. fare for liv og helse

• Avklar hvem som kan arbeide og hvem som ikke kan arbeide under streiken.

• Vurder behovet for permitteringer

• Ta stilling til om bedriften må stenge helt eller delvis.

• Vurder forholdet til mediene i en konfliktsituasjon.

• Vær oppmerksom på at påstander om streikebryteri kan komme opp. Ta i så fall umiddelbart kontakt med NLF

Les også: NLF lanserer guide til GDPR