Artikkelen baserer seg på utsagn fra tilsynsleder Marita Scott i Arbeidstilsynet, samt tilsynsdokumenter som Lastebil.no har fått innsyn i.

Jo mer Arbeidstilsynet undersøkte, jo flere brudd og avvik fant de:

Bergensbedriften Aksnessæther Transport hadde absolutt ikke ting på stell, og har i tillegg gitt feilaktige og sprikende opplysninger etter at de fikk krav om dokumentasjon. Virksomheten har nå fått varsel om stansvedtak og må i tillegg betale over 200 000 kroner i påløpt tvangsmulkt.

Litauiske sjåfører som kjørte for Aksnessæther Transport AS ble ifølge Arbeidstilsynet grovt utnyttet. Mange av sjåførene er nå fast ansatt i selskapet og kjører ruter mellom Oslo og Bergen. Foto: Stein Inge Stølen Litauiske sjåfører som kjørte for Aksnessæther Transport AS ble ifølge Arbeidstilsynet grovt utnyttet. Mange av sjåførene er nå fast ansatt i selskapet og kjører ruter mellom Oslo og Bergen. Foto: Stein Inge Stølen

12 løyver, 11 lastebiler... men kun én ansatt

Da Statens vegvesen og Arbeidstilsynet utførte et samordnet tilsyn hos Aksnessæther Transport i februar 2017 var det mange ting som ikke stemte: Bedriften hadde 12 løyver og 11 lastebiler, men kun én ansatt - og det på deltid. Samtidig hadde firmaet mange store og langtdekkende avtaler, deriblant med PostNord og Bladcentralen. Det ble derfor besluttet å gjennomføre uanmeldt tilsyn og veikontroll på Gol i juni 2017, der sjåførene til Aksnessæther Transport AS hadde innkvartering og sjåførbytte.

Der fant inspektørene ut at sjåførene som kjørte bilene var ansatt i et annet norsk firma, Argo AS, som igjen hentet mannskap fra et litauisk firma, UAB Argotera. Dette skulle vise seg å være toppen av et isberg hvor hovedingrediensene er sosial dumping, brudd på foretaksregler og HMS-rutiner og organisert skattesvindel med store pengesummer involvert.

- Den største utfordringen var å forsøke å avdekke de forholdene som vi mistenkte foregikk. Siden selskapet vi i utgangspunktet førte tilsyn hos ikke hadde noen sjåfører ansatt, var det utfordrende å foreta kontroller. Men da vi fant ut hvor sjåførene foretok skiftbytte, ble det nødvendig å foreta kontroll der, forteller Marita Scott, tilsynsleder i Arbeidstilsynet.

Etter at Arbeidstilsynet og Statens vegvesen gjennomførte storkontroll i Gol, ble sjåførene flyttet ned til denne campingplassen. I dag bor fem sjåfører i hovedhuset. Foto: Stein Inge Stølen Etter at Arbeidstilsynet og Statens vegvesen gjennomførte storkontroll i Gol, ble sjåførene flyttet ned til denne campingplassen. I dag bor fem sjåfører i hovedhuset. Foto: Stein Inge Stølen

Stuet sammen i en liten hytte

Og da begynte brikkene å falle på plass: Ved hjelp av informasjon innhentet fra kontrollen ble det påvist at flere forskjellige virksomheter leide kjøretøy av Aksnessæther Transport AS, men at ingen av disse hadde løyve til å drive transport i Norge. Argo AS hadde heller ikke løyvedokumenter i orden og leide inn sjåfører ulovlig fra UAB Argotera, på lånte løyver fra Aksnessæther Transport AS. I tillegg hadde ikke det utenlandske firmaet registrert seg i Enhetsregisteret, og sjåførene var heller ikke registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (AA-registeret) i Norge. 

Flere kjøretøy ble avskiltet på stedet og det ble skrevet tre politianmeldelser. Det ble også avdekket at seks sjåfører fra Litauen bodde i en leid hytte i Hemsedal. Denne hytten var ikke beregnet for et så stort antall personer, og oppfylte derved ikke kravene til innkvartering. Etter det NLF-Magasinet har fått opplyst er hytten i utgangspunktet utstyrt med to soverom og et lite bad og kjøkken.

På sine faste ruter mellom Oslo og Bergen foretar de litauiske sjåførene ved Aksnessæther Transport AS bytte i denne busslommen på motsatt side av campingplassen. Lastebilen på bildet er ikke tilknyttet selskapet. Foto: Stein Inge Stølen På sine faste ruter mellom Oslo og Bergen foretar de litauiske sjåførene ved Aksnessæther Transport AS bytte i denne busslommen på motsatt side av campingplassen. Lastebilen på bildet er ikke tilknyttet selskapet. Foto: Stein Inge Stølen

Kjørte med ulovlige arbeidstakere

I ettertid har Arbeidstilsynet og Statens Vegvesen arbeidet med å nøste opp i nettverket av firmaer som var tilknyttes Aksnessæther Transport AS. Denne prosessen pågår fortsatt, og de mottar stadig nye opplysninger. Fra 01.01.2017 og frem til nå har Statens vegvesen og Arbeidstilsynet avdekket over 80 personer som er dokumentert tilknyttet selskapene gjennom kortere eller lengre ansettelse eller som innleide sjåfører. Flere av disse var ved tilsynstidspunktet ikke registrert som arbeidstakere i Norge eller registrert i AA-registeret. Det ble også ved et tidligere tilsyn i 2017 ved Brings lager på Midtun i Bergen avdekket at sjåfører fra Aksnessæther Transport kjørte oppdrag for Bring uten å være innmeldt i AA-registeret.

Det har i ettertid påløpt tvangsmulkt på over 200 000 kroner. På nyåret i 2018 fikk bedriften varsel om stansvedtak; saken er likevel langt fra avsluttet. 

Prosessen med å avdekke forholdene har vært lang og kronglete for Arbeidstilsynet. Foto: Stein Inge Stølen Prosessen med å avdekke forholdene har vært lang og kronglete for Arbeidstilsynet. Foto: Stein Inge Stølen

Store HMS-brudd og ulovlige arbeidsforhold

Inspektørene fant også store HMS-mangler i bedriftene. Dette, i tillegg til de øvrige forholdene, får myndighetene til å se spesielt alvorlig på saken. Arbeidstilsynet mener dette sier noe om hvordan de øvrige leddene i transportkjeden løper fra ansvaret.

- Det vurderes fortløpende flere aksjoner og reaksjoner mot virksomhetene. De ansatte i bedriften regnes som utsendte arbeidstakere, med krav på kost og losji. Det har de ikke fått. Arbeidstakerne var ikke registrert i Norge overhodet. Påseplikt hos hovedleverandør slår også inn her. De har ansvar for å sikre at sjåførene har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Det har ikke skjedd, forteller Scott.

Les også:  8 av 10 transportkjøpere bryter påseplikten