- Det går omtrent 5 500 biler på denne strekningen hver dag. Svært mange av disse er lastebiler. Dette er ikke bare en veg, men også en arbeidsplass for et stort antall yrkessjåfører. Derfor er det ekstra alvorlig at ulykkesrisikoen er så høy som den er, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Han er ikke i tvil om at strekningen E16 mellom Bergen og Voss fortjener tittelen Norges verste veg.

Ved Kluftafjellstunnelen har det gått mange ras hvor også lastebiler har blitt truffet. Foto: Stein Inge Stølen Ved Kluftafjellstunnelen har det gått mange ras hvor også lastebiler har blitt truffet. Foto: Stein Inge Stølen

Plukket ut 10 kandidater

NLF-direktøren satt i juryen sammen med NAF og Trygg Trafikk. Dette ekspertpanelet valgte ut 10 finalekandidater. Disse var:

  • Finalist 1: Fv. 285 Hole - Lier i Buskerud
  • Finalist 2: Fv. 60 Hellesylt-Grodås i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
  • Finalist 3: Rv. 41 Treungen-Vrådal, Telemark
  • Finalist 4: Fv. 615 Hyen - Storebru, Sogn og Fjordane
  • Finalist 5: Rv. 13 Bjotveit - Odda, Hordaland
  • Finalist 6: Rv. 13 Erfjord - Sand, Rogaland
  • Finalist 7: Fv. 33 Minnesund-Gjøvik, Oppland
  • Finalist 8: E16 Bergen-Voss, Hordaland
  • Finalist 9: Fv. 57 Tromvik-Grøtfjord, Troms
  • Finalist 10: Fv. 885 Hesseng-Nyrud, Finnmark

NRK, som står bak kåringen, har mottatt over 3000 forslag. Den røde tråden er smal vegbane, rasfare, dårlig vintervedlikehold, ujevnt asfaltdekke og farlige svinger. E16 mellom Bergen og Voss var den eneste europavegen i kåringen og har blitt notorisk kjent som spesielt utsatt for ras og møteulykker.

Mange tungtransport-sjåfører kjører med hjertet i halsen på enkelte deler av E16 mellom Bergen og Voss. Foto: Stein Inge Stølen Mange tungtransport-sjåfører kjører med hjertet i halsen på enkelte deler av E16 mellom Bergen og Voss. Foto: Stein Inge Stølen

47 menneskeliv siden 1992

- Siden 1992 har nærmere 800 mennesker blitt skadet og 47 mennesker mistet livet på E16 mellom Bergen og Voss. Hvis en arbeidsplass hadde hatt tilsvarende statistikk, ville den blitt stengt på dagen.

I juni 2016 ble en lastebil truffet av et steinras mellom Voss og Dale. Bare flaks gjorde at ingen menneskeliv gikk tapt den gangen. Men yrkessjåfører kjører daglig med hjertet i halsen og venter på den neste store ulykken.

- Dette går utover alle som benytter vegen, og da først og fremst lokalbefolkningen. Det er ikke ideelt at så mange kjører med en konstant utrygghet til og fra både jobb, butikk og barnehage, sier NLF-direktøren.

Les mer om NRKs kåring her