- Vi representerer 23 000 ansatte som blant annet har fylkesvegene som sitt fabrikkgulv. Og det fabrikkgulvet tilfredsstiller ikke lenger HMS-kravene, fortalte NLF-direktør Geir A. Mo til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité i en åpen høring i går.

Bakgrunnen for høringen var et forslag om å opprette et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesvegene for å få bukt med etterslepet.

På mange fylkesveger er vedlikeholdsbehovet så stort at det går ut over trafikksikkerheten. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen På mange fylkesveger er vedlikeholdsbehovet så stort at det går ut over trafikksikkerheten. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

50% høyere ulykkesrisiko

OFV-Rapporten « Kvaliteten på det norske veinettet» fra 2016 slår fast at risikoen for å bli utsatt for en ulykke med personskade er 50% høyere på en fylkesveg enn en riks- eller europaveg.

- Dette er uakseptabelt for NLF, spesielt sett i lys av 0-visjonen, forklarer Mo.

Se video-opptak av NLFs innspill under høringen her