- Hver eneste kandidat fortjener denne lite gjeve tittelen. Det skal bli utfordrende å finne vinneren, men jeg håper og tror at oppmerksomheten rundt kåringen bidrar positivt til å fremskynde oppgradering av strekningene, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Han sitter i juryen som skal kåre "vinnerstrekningen" sammen med Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk og Stig Skjøstad i NAF.

Det er ikke store marginene for tyngre kjøretøy som ferdes på fylkesveg 33. Foto: Stein Inge Stølen Det er ikke store marginene for tyngre kjøretøy som ferdes på fylkesveg 33. Foto: Stein Inge Stølen

En selvskreven kandidat

Flere av strekningene som er presentert har skapt hodebry for transportnæringen i årevis allerede. Denne uken ble det kjent at fylkesveg 33 mellom Minnesund og Gjøvik er en av kandidatene, noe det ikke er vanskelig å forstå. Her er det stedvis ikke engang plass til to møtende kjøretøy, med bratte skråninger på den ene siden og et stup ned til Mjøsa på den andre. På andre deler av strekningen er asfaltdekket sprukket og i svært dårlig forfatning.

NLF-direktøren står mellom Kluftafjellstunnelen og Trollkonetunnelen på E16. Her har det gått mange ras hvor også lastebiler har blitt truffet. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktøren står mellom Kluftafjellstunnelen og Trollkonetunnelen på E16. Her har det gått mange ras hvor også lastebiler har blitt truffet. Foto: Stein Inge Stølen

Europaveg på kandidatplass

NLF-direktøren holder også en knapp på strekningen E16 mellom Voss og Bergen som en sterk kandidat for tittelen "Norges verste veg". 

- Siden 1992 har nærmere 800 mennesker blitt skadet og 47 mennesker mistet livet på E16 mellom Bergen og Voss. Dette er ikke bare en veg, men også en arbeidsplass for et stort antall yrkessjåfører. Hvis en arbeidsplass hadde hatt tilsvarende statistikk, ville den blitt stengt på dagen, sier Mo.

Han mener det er spesielt alvorlig at en veg med så høyt trafikkvolum vurderes som en risikostrekning.

- Det går omtrent 5 500 biler her hver dag. Svært mange av disse er lastebiler. Derfor er det ekstra alvorlig at ulykkesrisikoen er så høy som den er.

Arbeidet for å etablere ny E16 mellom Voss og Bergen vekker engasjement, blant annet gjennom en Facebook-side med over 43 000 medlemmer.

Rv. 13 mellom Bjotveit og Odda er heller ikke et lyst kapittel i moderne norsk veghistorie. Foto: Stein Inge Stølen Rv. 13 mellom Bjotveit og Odda er heller ikke et lyst kapittel i moderne norsk veghistorie. Foto: Stein Inge Stølen

Har egen Facebook-side

Rv. 13 mellom Bjotveit og Odda i Hardanger er en av de andre kandidatene. Her har trafikken økt betraktelig etter at Hardangerbrua åpnet i 2013. Dette har også ført til etablering av Facebook-gruppen Kyrkjenes Bjotveit - verre enn kolonnekjøring, hvor brukere av strekningen deler sine frustrasjoner.

Følg kåringen på NRKs nettsider

Les også: Dette er muligens Norges verste veg