Den siste uken har muligheten for storstreik hengt over hele det norske arbeidslivet. 

- Spørsmålet om storstreik eller ikke, noe som påvirker NLF-kunder, leverandører og våre tariffbedrifter, har vært på dagsordenen etter påske. Det var derfor gledelig å se at konflikten løste seg, sier seniorrådgiver i NLF, Olav G. Hermansen.

Skal stemme over forslaget

En skal riktignok aldri si aldri når det gjelder om forhandlingsresultatet vil stå seg. For meglingsforslaget skal først ut til uravstemning hos fagforbundene i LO og YS.

- Når dette er sagt har ledelsen både i LO og YS lagt mye prestisje i å komme fram til en felles løsning med NHO, forteller Hermansen.

Så hva har så partene i store trekk blitt enige om?

Kronetillegg
Det blir et generelt lønnstillegg på kr. 1 per time. Når det gjelder grunnlønnen i godsbiloverenskomsten går den derimot opp med kr. 3,80 fordi:

  • Vår overenskomst regnes som en lavtlønnsoverenskomst og får derved et ekstra tillegg på kr. 2,50
  • I tillegg har NLF/NHO Transport og NTF/YTF, via forbundsvise justeringsforhandlinger, blitt enige om et ekstra timetillegg på kr. 0,30

Disse tilleggene forventes gjort gjeldende fra 1.april.

Avtalefestet pensjon (AFP) og OTP
Dette var et av de store stridstemaene i årets tariffoppgjør. Ifølge Riksmeklerens avtalebok «har partene kommet frem til enighet om å gjennomføre en felles utredning om mulig omlegging av dagens AFP-ordning. Utredningen skal søkes å være ferdig i løpet av desember 2018 slik at en ny ordning kan avtales inntatt i mellomoppgjøret 2019».

- Sagt med andre ord blir det ingen umiddelbar omlegging av AFP-ordningen. Men vi kan forvente oss større endringer fra og med neste år, sier Hermansen.

LO og YS nådde derimot ikke gjennom f med sine krav om å regne OTP fra første tjente krone. Rammene for OTP-ordningen forblir derfor som før.

Andre forhold
Fellesforbundet og Norsk Industri forhandlet i årets samordnede lønnsoppgjør separat om reise, kost og losji (RKL).

- De løsningene man her kom fram til angår imidlertid ikke  vår næring, understreker Hermansen.

PS! For NLFs tariffbedrifter kommer mer detaljert informasjon om oppgjøret i et eget nummer av Tariffinfo.