- NLF avdeling Oslo og Akershus har jobbet hardt mot forslaget om innføringen av lavutslippssoner i Oslo. Vi mener dette vil være et hinder for effektiv vareflyt i Oslo og at det rammer skjevt, sier regionssjef i Oslo, Akershus og Østfold, J. Kristian Bjerke. 

Men selv om han er fornøyd med at Byrådet i Oslo nå har bestemt seg for å utsette forslaget om lavutslippssoner i Oslo er han ikke like fornøyd over at utsettelsen så langt bare gjelder frem til neste vinter.

- Vi har vært i utallige møter med Oslopolitikere om denne saken og vi har samarbeidet tett med blant annet NHO. Fra byråd Lan Marie N. Berg har vi også fått forsikringer om at byrådet har lyttet til bransjen. sier Bjerke.

- Selv om vi nå har fått en utsettelse vil vi fortsette arbeidet for å forhindre en permanent innføring av denne typen soner i Oslo, sier J. Kristian Bjerke i NLFs region 1 som omfatter Oslo, Akershus og Østfold. (Foto: Jan Harry Svendsen) - Selv om vi nå har fått en utsettelse vil vi fortsette arbeidet for å forhindre en permanent innføring av denne typen soner i Oslo, sier J. Kristian Bjerke i NLFs region 1 som omfatter Oslo, Akershus og Østfold. (Foto: Jan Harry Svendsen)

- Vi er naturligvis veldig godt fornøyd med at man velger å utsette innføringen av dette nå, men utsettelsen er ikke godt nok for for transportører som kjører med biler som har lave utslipp, sier Bjerke.

Han lover omkamp og nye møter for å hindre permanent innføring av lavutslippssoner for varetransport i Oslo.

- Selv om vi i dag kan feire at vi har fått et midlertidig gjennomslag blir feiringen kort. Vi er glade for byrådets utsettelse, men vil i tiden fremover arbeide hardt for at innføringen av lavutslippssoner for varetransport i Oslo ikke blir en permanent ordning, avslutter Bjerke.