Det er februar og snøen laver ned for det som føles som hundrede gang denne vinteren. Lastebil.nos journalist står midt på Filefjell og hører på trafikkmeldingene på radioen. RV52 over Hemsedalsfjellet er helstengt på grunn av uvær. RV7 over Hardangervidda likeså. Men på Filefjell går trafikken helt som normalt. Hva er hemmeligheten - hvorfor er E16 over Filefjell åpen nærmest gjennom hele vinterhalvåret, mens alle andre stenges?

Når det blåser som verst er de fleste fjellovergangene stengt - bortsett fra E16 Filefjell. Foto: Stein Inge Stølen Når det blåser som verst er de fleste fjellovergangene stengt - bortsett fra E16 Filefjell. Foto: Stein Inge Stølen

Hardangervidda: 432 stenginger. Filefjell: 0

- Etter at vegen ble så bra som den er nå, er det nesten ingen episoder her oppe. Alt går smidig og vi trenger ikke engang pålegge lastebiler å bruke kjetting. Vi bruker lite kolonnekjøring og benytter i stedet styrt trafikkavvikling når været er som verst, forteller Stig Arve Neshagen, daglig leder i Vang Grave- og Transportservice.

Vinteren 2016/2017 så statistikken for midlertidige stenginger på fjellovergangene i Sør-Norge slik ut:

Rv.7 over Hardangervidda: 432 stenginger.

E134 over Haukelifjell: 185 stenginger.

Rv. 52 over Hemsedalsfjellet: 26 stenginger.

Og E16 over Filefjell: Null stenginger.

Ikke en eneste en. Denne vinteren ser ikke ut til å bli noe annerledes. 

Selv om hovedvegen nå går i tunnel gjennom fjellet, tar Vang Grave- og Transportservice også ansvar for vedlikehold av den gamle riksvegen. Her sitter Terje Neshagen bak rattet. Foto: Stein Inge Stølen Selv om hovedvegen nå går i tunnel gjennom fjellet, tar Vang Grave- og Transportservice også ansvar for vedlikehold av den gamle riksvegen. Her sitter Terje Neshagen bak rattet. Foto: Stein Inge Stølen

Opphøyd vegbane og fresefelt

Da 20 nye kilometer av E16 over Filefjell endelig sto klar høsten 2017 ble strekningen løftet fra å være nesten hundre prosent pålitelig til å bli absolutt hundre prosent pålitelig. Den 5,8 kilometer lange Filefjelltunnelen fra Tyin til Kyrkjestølen fører trafikken bort fra de mest værutsatte områdene og inn i fjellet. På den andre siden venter en godt opplyst og ikke minst opphøyd vegbane.

Ved å bygge opp vegdekket 2-3 meter snur man vindforholdene fra å være en fiende til å være et nyttig virkemiddel. Mens snøen tidligere pakket seg i vegbanen mellom fonnene, blåses den nå bort fra den opphøyde overflaten. I tillegg er det bygget inn ekstra fresefelt på vegskuldrene slik at snø som måkes bort kan samles i egne områder frem til maskiner med freseutstyr får fjernet massene. 

Lidenskap og interesse er nøkkelen til å holde fjellovergangen åpen hele døgnet, året rundt, mener Stig Arve og Terje Neshagen. Foto: Stein Inge Stølen Lidenskap og interesse er nøkkelen til å holde fjellovergangen åpen hele døgnet, året rundt, mener Stig Arve og Terje Neshagen. Foto: Stein Inge Stølen

Hovedansvar siden 2014

Men det fordrer jo også at fjellovergangen vedlikeholdes kontinuerlig. Og det er her Vang Grave- og Transportservice kommer inn i bildet. Daglig leder Stig Arve Neshagen har hatt brøytekontrakter på Filefjell og i Valdres i godt og vel 16 år. Siden 2014 har han hatt hovedansvaret for vedlikeholdet over fjellet og har opsjon på tre nye år. Han tror årsaken til den positive statistikken, i tillegg til vegkvaliteten, ligger i lidenskapen hos brøytemannskapet.

- Jeg tror innsatsen vi legger i arbeidet er en stor faktor. Vi er veldig interessert i det vi gjør, og vi kjører kontinuerlig, uansett vær og føre. Snøen skal ikke ligge i vegen, den skal fjernes. Det er nok utslagsgivende for at vi greier å holde vegen døgnåpen hele vinteren. Vi skal være best, rett og slett!, forteller Neshagen med et smil.

Pausene avholdes på brøytestasjonen ved Maristova. - Det går noen kartonger med kaffe i løpet av en sesong, avslører Stig Arve Neshagen. Foto: Stein Inge Stølen Pausene avholdes på brøytestasjonen ved Maristova. - Det går noen kartonger med kaffe i løpet av en sesong, avslører Stig Arve Neshagen. Foto: Stein Inge Stølen

Har sett endringer i trafikkmønsteret

Nå begynner stadig flere å få øynene opp for den stabile fjellovergangen, og trafikkmengende øker - spesielt på værharde dager.

- Vi ser at det er mye mer trafikk her nå enn det har vært. Når det er kolonnekjøring på de andre fjellovergangene kommer alle hit. Det står knapt biler i kolonnefeltet mot Gol lenger, sier Neshagen.

Statens vegvesens tellepunkt i Lærdal viser at det ruller over 500 tunge kjøretøy gjennom Lærdalstunnelen hvert døgn. Når Hardangervidda og Hemsedalsfjellet er stengt, har disse bare ett alternativ - E16 over Filefjell og videre gjennom Valdres. Og selv om fjellovergangen er åpen, kan denne trafikken ofte by på problemer.

- Det vi sliter med, er de utenlandske toakslede trekkvognene. De setter seg fast i bakkene opp hit og blir gjerne stående slik at de sperrer annen trafikk, sier han. Men legger til at det det finnes løsninger:

- Nå har vi et godt samarbeid med Statens vegvesen, som ved flere anledninger har stoppet toakslede biler ved Borlaug. Det må nesten til på de verste dagene. 

For å holde E16 over Filefjell åpen hele døgnet er det ofte så mange som seks brøytebiler i aktivitet på strekningen. Foto: Stein Inge Stølen For å holde E16 over Filefjell åpen hele døgnet er det ofte så mange som seks brøytebiler i aktivitet på strekningen. Foto: Stein Inge Stølen

Opplever at E16 blir oversett av vegtrafikksentralen

Neshagen er ikke fornøyd med hvordan E16 Filefjell blir omtalt, eller snarere ikke omtalt, av vegtrafikksentralen og NRK Trafikk.

- Det har vært tilfeller hvor vi har lykkes i å holde overgangen helt ryddig og klar for fri ferdsel, og så hører vi på radioen at det eneste alternativet for å komme seg mellom øst og vest er Rv.52 over Hemsedalsfjellet, hvor det gjerne attpåtil er kolonnekjøring. Jeg har selv klaget til vegtrafikksentralen ved flere anledninger. Det er veldig frustrerende. Men den siste tiden skal det sies at de har blitt flinkere til å nevne E16.

Brøytemannskapet opplever dessverre ofte farlige møtesituasjoner med vogntog. Han oppfordrer alle til å senke tempoet når føret er ille. Foto: Stein Inge Stølen Brøytemannskapet opplever dessverre ofte farlige møtesituasjoner med vogntog. Han oppfordrer alle til å senke tempoet når føret er ille. Foto: Stein Inge Stølen

- Senk farten på vintervegene

Til slutt har Neshagen en oppfordring til alle yrkessjåfører som ferdes på vintervegene:

- Det er viktig å tenke på kjøreadferden. Mange holder et tempo som etter forholdene er altfor høyt. Det går ofte så stikkene spruter når vi møter vogntog på de smale partiene i Valdres. Det er ikke mye å gå på, og med så mange utforkjøringer og berginger vi har sett i vinter bør mange ta signalene og roe litt ned. Det er ikke mye som skal til.

Les også: Viktig NLF-seier i Valdres