«Stort statseid norsk transportforetak er rapportert til arbeidstilsynet for sosial dumping igjen. Sjåføren fra Serbia tjente langt under norsk minstelønn på kabotasjeoppdrag i Norge, selskapet er rapportert flere ganger for samme forhold uten bedring», skriver Statens vegvesen i sin pressemelding etter kontrollen denne uken.

Andre gang på et halvt år

Dette er ikke første gang Vegvesenet anmelder Postens slovakiske datterselskap Bring Trucking til Arbeidstilsynet. Senest i november 2018 ble det gjort en lignende reaksjon, og Arbeidstilsynet har konkludert med brudd på lønnsbestemmelsene ved tre tilsyn siden 2017.

Til Lastebil.no oppgir pressesjef John Eckhoff i Posten Norge at de bestrider påstanden om sosial dumping.

– Våre sjåfører i Bring Trucking lønnes etter slovakiske betingelser og får norsk minstelønn når de kjører kabotasje.

Denne lastebilen kjørte også kabotasjeoppdrag for Bring. Her ble det avdekket flere brudd. Foto: Statens vegvesen Denne lastebilen kjørte også kabotasjeoppdrag for Bring. Her ble det avdekket flere brudd. Foto: Statens vegvesen

Omhandler mer enn den aktuelle turen

Posten Norge mener også at den aktuelle turen ikke var å regne som et kabotasjeoppdrag.

Kontrollør Kenneth Holm Vestby oppgir til Lastebil.no at trekkvognen som ble stanset, hadde med seg en løstralle. Dette er ifølge Statens vegvesen å anse som et kabotasjeoppdrag.

– Vi betrakter også transporter av løstraller som et innenriks transportoppdrag, siden en frakter trallen fra ett sted i Norge til et annet.

Han understreker også at anmeldelsen omhandler mer enn denne aktuelle turen.

– Her er det snakk om kjøring over et lengre tidsrom uten å ha fått riktige lønnsvilkår.

Under samme kontroll ble også et annet østeuropeisk selskap stoppet, med brudd på kabotasjereglene og manglende plombering på fartskriver. Dette selskapet kjørte også på oppdrag av Bring.

Les mer om Bring Trucking her