– Vi vil guide deg gjennom mange av de praktiske arbeidsrettslige problemstillingene som dukker opp i arbeidsforholdet. Det tas utgangspunkt i konkrete eksempler fra transportsektoren, forteller seniorrådgiver Olav G. Hermansen i NLF Arbeidsgiver. Han mottar jevnlig en rekke spørsmål knyttet til arbeidsrettslige forhold. Mange av disse vil bli adressert under kurset som arrangeres i NLFs lokaler i Oslo tirsdag 24. september.

– Vi behandler blant annet hvor grensene går når det gjelder arbeidsgivers rett til å gjøre endringer i arbeidstakers arbeidsoppgaver, arbeidstid, arbeidssted og økonomiske vilkår, legger han til.

På kurset får man også en oversikt over de rammene arbeidsmiljøloven stiller opp med hensyn til blant annet arbeidstid, fortrinnsrett, prøvetid, midlertidig ansettelse, kontrolltiltak, og oppsigelse. Målgruppen er ledere og personalansvarlige i transportbedrifter. 

Seniorrådgiver Olav G. Hermansen ønsker velkommen til kurs 24. september. Foto: Stein Inge Stølen Seniorrådgiver Olav G. Hermansen ønsker velkommen til kurs 24. september. Foto: Stein Inge Stølen

Foredrag med populær NLF-advokat

– Vi vil også kort behandle enkelte praktiske tilfeller ved arbeidstakers sykdom, som tilretteleggingsplikt, og rett til å bestride sykemelding, sier Hermansen.

Som ved flere andre NLF-kurs hvor arbeidsrett står på menyen, vil advokat Robert Aksnes dele fra sin over 20 år lange erfaring med håndtering av arbeids- og tariffrettslige spørsmål overfor norske lastebileiere. Det skader heller ikke at Aksnes er kjent som en underholdende foredragsholder.

Høres dette interessant ut? Da er det bare å melde seg på.

For informasjon og påmelding, trykk her!