– Tunnelplanen må skrotes til fordel for bro, som gir langt bedre sikkerhet, forutsigbarhet og samfunnsmessig nytteverdi, uttaler Børre Skiaker, generalsekretær i KNA.

Se video under: Brann i vogntog midt i Oslofjordtunnelen

7 prosents stigning - EU sier maks 5 prosent

Et nytt og parallelt løp i Oslofjordtunnelen vil av praktiske årsaker måtte bygges like bratt som det eksisterende, det vil si med en stigning på 7 prosent over lange strekninger i begge retninger. Dette gir høy risiko for overoppheting av motorer, drivverk og bremser, og dermed for branner og havarier. EU-direktivet tillater på grunn av brannfare ikke brattere stigninger enn 5 prosent, og rekken av branner og branntilløp i eksisterende tunnel bekrefter at 7 prosent er uforsvarlig. 

Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker. Foto: KNA Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker. Foto: KNA

– Samferdselsdepartementet må ta ansvar

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) klaget i november i 2017 stortingsflertallets vedtak om å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen inn for ESA. NLF har siden sluttet seg til klagen, som nå også tiltres av KNA. Saken er fortsatt under behandling i Brussel, og det er uklart når en avgjørelse kan ventes.

Uansett utfall i Brussel må Samferdselsdepartementet ta ansvar og vurdere saken på ny, mener KNA:

– Oslofjordtunnelen har vist seg utrygg og uforutsigbar, med mange branner, og har vært stengt annenhver dag i gjennomsnitt, uttaler Skiaker.

NLF-direktør Geir A. Mo mener Oslofjordtunnelen bør stenges for evig og alltid til fordel for en sikker bro. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo mener Oslofjordtunnelen bør stenges for evig og alltid til fordel for en sikker bro. Foto: Stein Inge Stølen

Gjelder alle undersjøiske fjordkrysninger

– Det er meget bra at KNA kommer på banen med et så tydelig standpunkt. Storsamfunnet må ta seg råd til å tenke litt lenger enn kortsiktig fokus på byggekostnad, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Han understreker samtidig at katastrofepotensialet gjelder samtlige undersjøiske tunneler, og ikke bare ved Oslofjordtunnelen. Akkurat nå pågår også en het debatt rundt fjordkrysningsalternativer ved E39. Samtidig er Oslofjordtunnelen spesiell ved at den har hele 7 prosents stigning og er en av de lengste av sitt slag i landet.

– Absolutt alt tyder på at bro er mye bedre enn ny tunnel – også over Oslofjorden. Den nåværende tunnelen bør stenges for evig og alltid til fordel for en sikker bro, avslutter Mo.

Les også: Nytt løp i Oslofjordtunnelen kan stoppes av ESA