Inntil nylig var det i Møre og Romsdal foreslått drastiske tiltak for å forbedre den fylkeskommunale økonomien.

– Årsaken ligger i at de statlige overføringene til fylkesvegferjene blir fordelt etter en fordelingsnøkkel som gjør at Møre og Romsdal kommer uheldig ut. De fylkeskommunale ferjesambandene i Møre og Romsdal har en årlig underdekning på rundt 180 millioner kroner, forklarer NLFs regionsjef Jan Ove Halsøy.

Skulle øke takstene og innføre AutoPASS for ferje fra nyttår

På fylkestinget denne uken skulle man derfor blant annet ta stilling til følgende: 

  • Innføring av AutoPASS-regulativ og AutoPASS-brikkebetaling fra 1. januar 2020.
  • Oppjustere alle fylkeskommunale ferjesamband ytterligere én takstsone for å kompensere for bortfall av personbetaling.

For næringslivet i Norges største ferjefylke ville dette vært ensbetydende med stor økning i ferjekostnadene.

Regionsjef Jan Ove Halsøy er godt fornøyd med å ha fått gjennomslag for både rabattøkning og uendret takst for 2020. Foto: Stein Inge Stølen Regionsjef Jan Ove Halsøy er godt fornøyd med å ha fått gjennomslag for både rabattøkning og uendret takst for 2020. Foto: Stein Inge Stølen

Kunne blitt slutten for flere bedrifter

– Vi har over lengre tid advart ansvarlige i Møre og Romsdal om konsekvensene ved et slikt vedtak, senest i et møte med samferdselsutvalget i fylkeskommunen onsdag 4. desember i år, forklarer NLFs regionsjef Jan Ove Halsøy.

Flere av de fylkeskommunale ferjesambandene ble oppjustert to takstsoner allerede i 2018. Ytterligere én takstsone opp på alle de fylkeskommunale ferjesambandene kunne blitt slutten for flere bedrifter i fylket.

Økte i stedet rabatten for næringstransporten

NLF anbefalte fylkestinget å stemme nei til de foreslåtte vedtakene, samt øke rabatten for næringstransporten.

– Vi ble heldigvis hørt. Fylkestinget vedtok denne uken at innførsel av AutoPASS-regulativ og AutoPASS-brikkebetaling utsettes til 1. juli 2020. I tillegg blir det ingen ekstra takstøkning, og rabatten for næringstransporten økes til 45 prosent, sier Halsøy fornøyd, før han legger til:

– Det som er viktig for den enkelte transportør nå, er å sette seg inn i hvilke endringer som trer i kraft 1. januar 2020, og hva disse får som konsekvens for egen bedrift.

Lastebil.no kommer tilbake med mer informasjon om dette før jul.

Les også: Setter næringens bærekraft på dagsordenen