I slutten av april gikk Statens vegvesen over til nye registreringssystemer. Dette gikk stort sett etter planen. Men en av detaljene som ikke kom like heldig gjennom overgangen, var registrering av miljøklassifiseringsdata.

En systemfeil hos Statens vegvesen forårsaket at Euroklasse-data har forsvunnet fra vognkortene til nyregistrerte kjøretøy. Derfor har totalt 1 544 tunge kjøretøy, deriblant mer enn 500 nye lastebiler, blitt definert som «Euro 0» av både Skatteetaten og bompengeselskapene.

Har tatt kontakt med lastebileiere

Myndighetene har den siste tiden jobbet på spreng for å løse problemet som medførte høyere skatter og avgifter for de berørte kjøretøyeierne. Torsdag ettermiddag var løsningen endelig klar - da ble samtlige 1.544 lastebiler, busser og campingbiler omklassifisert til riktig miljøklasse. Det blir utstedt nye vognkort til alle disse kjøretøyene.

Vegvesenet er nå i gang med å kontakte samtlige rammede lastebileiere, så hvis du er blant disse, kan du forvente en telefon snart - om du ikke allerede har fått det.

Les bakgrunnen:  Mer enn 500 nye lastebiler feilregistrert som miljøverstinger