Mange benytter seg av den eksisterende verdikort-ordningen og har ikke bestilt AutoPASS-ferjeavtale. Disse må fylle på sine verdikort innen utgangen av 31. mars for å unngå å gå tom før eventuelle nye kort er på plass. Storbrukerkortet utgår også fra mandag 1. april. De regulære verdikortene for ferje vil kunne benyttes frem til 1. juli.

Circle K sikrer betaling av forskuddsbeløp

Etter 1. juli trenger du en AutoPASS-ferjeavtale for å opprettholde rabatten. Det kan du tegne hos Circle K som da sikrer betalingen av forskuddsbeløp. Man må også beregne god leveringstid på det nye AutoPASS-ferjekortet. Disse sendes når bestilling hos Cirlce K er mottatt, og går i vanlig postgang.

Nye brikkesamband

Fra 1. april 2019 vil ytterligere tre ferjesamband gå over til å benytte AutoPASS-brikke som betalingsmiddel.

Dette gjelder:

Husavik - Sandvikvåg ( Fjord1)

Krokeide - Hufthamar ( Fjord1)

Masfjordnes - Duesund ( Wergeland)

Sambandene vil også gå over til å benytte AutoPASS-regulativ. Dette innebærer at gående, syklende og passasjerer i kjøretøy nå reiser gratis. 

Kun AutoPASS på de nye sambandene

Verdikort og storbrukerkort vil ikke lenger kunne benyttes fra 1. april 2019 på disse sambandene. Dersom du ønsker å opprettholde rabatt også her, må du ha en avtale med AutoPASS for ferje, med AutoPASS-brikke registrert. Brikken må være montert i bilen.
Du vil heller ikke lenger kunne betale med AutoPASS-ferjekort på disse sambandene. Dersom du har tegnet avtale med AutoPASS for ferje, men ikke registrert brikke i avtalen, må du gjøre dette innen 1. april for å fortsatt få rabatt på disse sambandene.

Dersom du ikke har AutoPASS-ferjeavtale og/eller AutoPASS-brikke, er det anbefalt at du skaffer deg dette allerede nå. AutoPASS-brikke kan du skaffe via Circle K sammen med en AutoPASS-ferjeavtale.

Dersom du kun har AutoPASS-brikke uten egen avtale med AutoPASS for ferje, får du 10% rabatt. Dersom du har saldo tilgode på ditt verdikort eller storbrukerkort, vennligst kontakt ferjeoperatør som har utstedt kortet for refusjon av beløpet.

Les også: Varsler høyere transportkostnader ved innførsel av AutoPASS for ferje