Kreiss har etter en rekke negative presseoppslag, blant annet knyttet til bruk av døgnhvileplasser som terminaler, nedskalert sin tilstedeværelse på offentlige parkeringsplasser betraktelig. Men borte er de på ingen måte. De har bare flyttet på seg.

Vlantana Norge-storkunde

Over en periode på to år har Lastebil.no kartlagt tilstedeværelsen til flere utenlandske aktører ved sjømateksportøren Mowis anlegg på Gardermoen (tidligere Marine Harvest). Dette var en av Vlantana Norges aller største oppdragsgivere, men latviske Kreiss har også vært en stor leverandør av transporttjenester til Mowi over flere år.

Det er nå gjennom et betydelig tidsrom observert et stort antall Kreiss-trekkvogner med sjåfører ombord på kvelds- og nattestid inne på Mowis anlegg i Brages veg på Gardermoen. Lastebil.no har gjort en rekke henvendelser til Mowis kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland knyttet til dette. Den eneste kommentaren som gis, er følgende: 

«Vi forutsetter selvsagt at alle våre leverandører etterlever lover, regelverk og kontrakter. Vi følger dette opp gjennom både egenrapportering og revisjoner.»

Fra før er det kjent at Mowis bruk av Kreiss omfatter hundrevis av transportoppdrag årlig, heriblant både innenrikskjøring (kabotasje) og eksport.

Dette bildet er tatt i august 2020. Kreiss-trekkvognene står på rad og rekke inne på MOWIs anlegg. Foto: Stein Inge Stølen Dette bildet er tatt i august 2020. Kreiss-trekkvognene står på rad og rekke inne på MOWIs anlegg. Foto: Stein Inge Stølen

– Aktiv part i sosial dumping

I tillegg til å være underlagt påseplikt knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, er også oppdragsgiver pliktig til å medvirke til at transporten kan gjennomføres innenfor regelverket for kjøre- og hviletid ( regelverket finner du her). Samtidig er det ikke tillatt å tilbringe den regulære ukehvilen (45 timer) i førerhytten. For Mowis tilfelle kan dette bety at de må sørge for eksterne overnattingsfasiliteter dersom de tillater at Kreiss' sjåfører avholder ukehvilen inne på deres område.

Gjentatte ganger har Lastebil.no stilt Mowi spørsmål om hvordan dette ansvaret ivaretas, og hvordan sjåførene følges opp mens de avholder hvile på området. Dette ønsker ikke selskapet å svare på.

– Hvis oppdragsgiver lar en transportør både parkere og avholde hvilepauser ved sine egne fasiliteter, tar vi det for gitt at man også tilrettelegger slik at det er mulig å følge reglene knyttet til avholdelse av regulær ukehvil. Noe annet vil være å ikke bare bidra til brudd på reglene, men også å aktivt være en part i sosial dumping av arbeidstakere, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Han stiller også store spørsmålstegn ved Mowis håndtering av transport i lys av Vlantana Norge-saken.

– Det er kjent at Mowi var en av selskapets aller største kunder og de ventet i det lengste med å terminere kontrakten, selv i lys av klare lovbrudd. Derfor er det grunn til å stille spørsmål ved hvordan Mowi håndterer sitt ansvar overfor øvrige transportører, deriblant Kreiss, avslutter NLF-direktøren.

Les også: Mowi: Store og grove mangler hos Vlantana Norge