Transportnæringen trenger sårt flere yrkessjåfører. Bare i NLFs medlemsbedrifter alene ble det i 2018 rapportert om hele 1.200 ubesatte stillinger.

Hvis du ønsker å utdanne deg til yrkessjåfør gjennom videregående opplæring så innebærer det:

  • Vg1: Teknikk og industriell produksjon
  • Vg2: Transport og logistikk
  • To år med opplæring i bedrift i yrkessjåførfaget

Frist i 2020: 2. mars

Den ordinære søknadsfristen for inntak til videregående skole og formidling til læreplass er 1. mars, men siden denne datoen i 2020 havner på en søndag, blir fristen forskjøvet til 2. mars.

Det betyr at du innen klokken 23:59 på denne datoen må ha sendt inn din søknad for å bli vurdert til enten videregående opplæring eller læreplass.

Endringer i utdanningsløpet

Selve søknaden foregår på nettstedet www.vigo.no. Tidligere var det mulig å velge enten Vg1 Service og samferdsel og videre Vg2 Transport og logistikk, eller gå et såkalt kryssløp hvor du tar Vg1 Teknikk og industriell produksjon og deretter gå videre til Vg2 Transport og logistikk for å bli yrkessjåfør. Fra høsten av blir dette derimot endret, slik at alle som ønsker å bli yrkessjåfør må ta Vg1 Teknikk og industriell produksjon. Vg1 Service og samferdsel endres fra høsten av til Salg, service og reiseliv og vil ikke lenger være gyldig som grunnlag for videre løp til Vg2 Transport og logistikk.

Etter endt utdanning gjennom Vg2 Transport og logistikk gjennomfører man en lærlingeperiode på to år i en godkjent lærebedrift.

Kan få dekket førerkoropplæringen også med «feil» utdanning

Det er også fullt mulig å ta hele utdanningen gjennom lærlingordningen, inkludert gratis førerkortopplæring, selv om man ikke har gått «riktig» Vg1 og/eller Vg2. Det vil si at en som for eksempel har fullført tre år på studiespesialiserende kan bli yrkessjåførlærling uten å måtte betale for førerkortopplæringen. De som har brukt opp ungdomsretten sin vil ikke få plass på førerkortkursene som starter i august, men må vente til januar. På januar-kursene er det derimot fortsatt plass til enda flere lærlinger. Se www.sotin.no for mer informasjon om mulighetene.

Dersom man er 25 år eller eldre og ikke har påbegynt videregående opplæring tidligere, kan man gjøre dette gjennom voksenopplæring. Les mer om dette her.

YSK også utenfor videregående opplæring

Hvis man har fullført et annet utdanningsløp og likevel ønsker å bytte til yrkessjåførfaget, finnes det også gode løsninger. Det er nemlig fullt mulig å bli yrkessjåfør uten å fullføre videregående skole. I slike tilfeller må du ta grunnutdanning og førerkort for den typen transport du tenker å utføre, slik at du oppnår yrkessjåførkompetanse (YSK). Her må man i utgangspunktet dekke kostnadene ved utdanningsløpet selv, men dette er nå mulig å finansiere gjennom lånekassen.

Det er nå også læreplassgaranti for alle som skal utdanne seg som yrkessjåfør i Norge. 

Her finner du en oversikt over læresteder (PDF)