Det er godt mulig at det vi nå ser, er ringvirkninger av koronakrisen for nybilsalget innen transportnæringen. Mange aktører i bransjen har tidligere uttrykt bekymring for hull i ordrebøkene, og likviditetsproblemer hos oppdragsgiverne. Så langt har de verste skrekkscenarioene ikke blitt realitet, men tallene for tungbilsalget kan tyde på at bedriftene nå setter på bremsene for nye investeringer.

Kraftig nedgang

Holder vi bobiler registrert som lastebiler utenom, er det registrert 2792 nye lastebiler hittil i år. Det er en nedgang på 16,7 prosent sammenlignet med 2019. Ser vi på juli isolert, ble det registeret 204 lastebiler, 45,5 prosent eller 170 lastebiler færre enn i det samme tidsrommet i fjor.

Den samme salgstrenden for juli ser vi i varebilsalget. Antall nye registrerte varebiler (foruten bobiler) er ned 39,2 prosent, med 1403 nye varebiler solgt.

På den positive siden, står miljøet i fokus for varebilsalget. 90 varebiler med nullutslipp ble registeret i juli, en oppgang på 47,5 prosent for juli måned. Registeringstallene for nullutslipps-varebiler hittil i år ligger fortsatt 5,4 prosent bak fjoråret.

Sterk bobilvekst

At hele Norge skulle feriere hjemme i år vises også på registeringsstatistikken. 241 nye lastebiler ble registeret som bobiler i juli. En vekst på 31,7 prosent fra i fjor.

Juli måned var også en vekstmåned for personbiler. Registeringstallene for juli steg med 6,5 prosent. Gode nyheter for bilbransjen som fortsatt ligger 21 prosent bakt fjorårets antall solgte biler hittil i år.

Igjen er det et grønt skifte innen personbiler som dominerer statistikken. Totalt ble 4408 personbiler med nullutslipp registrert i juli, en økning på 26,5 prosent fra juli måned i fjor.

Nullutslippsbiler økte salget med 26,5 prosent, og salget av hybrider vokste med 35,2 prosent. Sistnevnte har en markedsandel på 23,3 prosent.

Drastisk fall for buss

Det kan spekuleres i om koronakrisen også er grunnen til et kraftig fall i antall nyregistrerte busser. En nedgang på 91,5 prosent er voldsomt, med kun 50 nye busser registeret i juli. Totalt er det registeret 811 busser de sju første månedene i år, en nedgang på 52,9 prosent fra 2019.

Hittil i år har det også vært røde tall for traktorsalget. Julimåned har tatt igjen litt av tapet, med 194 nye traktorer registrert, en oppgang på 4,3 prosent fra 2019.

Registrerte kjøretøy andre kjøretøygrupper

Kjøretøygruppe Antall
juli 2020
Endring i forhold
til juli 2019      
Antall hittil i
2020
Endring i forhold
til 2019
Nye lastebiler totalt 445 - 20,1 % 3 731 - 14,8 %
Nye lastebiler registrert
som bobiler
241 + 31,7 % 939 - 8,7 %
Nye lastebiler uten bobiler 204 - 45,5 % 2 792 - 16,7 %
Nye busser 50 - 91,5 % 811 - 52,9 %
Nye mopeder 352 + 16,2 % 1 971 + 1,9 %
Nye lett MC 321 + 22,5 % 1 752 - 16,3 %
Nye tung MC 851 - 13,5 % 5 466 + 9,2 %
Nye traktorer 194 + 4,3 % 1 506 - 19,2 %
Nye snøscootere 8 - 11,1 % 2 610 - 19,0 %
Nye ATV 778 + 27,8 % 4 517 + 5,6 %

 

Varebiler

Varebiler/bobiler Antall juli 2020 Endring i forhold til
juli 2019­
Antall hittil
i 2020
Endring i forhold
til 2019
Nye varebiler totalt 1 740 - 34,5 % 16 790 - 24,3 %
Nye bobiler registrert som varebiler 337 - 4,0 % 1 525 - 2,8 %
Nye varebiler uten bobiler 1 403 - 39,2 % 15 265 - 26,0 %

 

Nullutslipp varebiler

Førstegangsregistrerte varebiler
med nullutslipp
Antall juli 2020 Endring i forhold
til juli 2019
Antall hittil
i 2020
Endring i forhold
til 2019
Nye 90 + 47,5% 1 081 - 5,4 %
Bruktimporterte 4 - 55,6 % 19 - 72,1 %
Totalt  94 + 34,3 % 1 100 - 9,2 %

 

TALL: Opplysningsrådet for veitrafikken - ofv.no. Det var 23 registreringsdager i juli i år, like mange som i juli 2019. Alle grunnlagstall er levert av Statens vegvesen.

Les også:  EU vil ha din mening om fremtidens transport