I revidert nasjonalbudsjett foreslo Finansdepartementet å åpne for at dem som er økonomisk rammet av virusutbruddet, kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift etter en forenklet og mer fleksibel ordning. Den forenklede søknadsordningen er ment å vare fram til 31. desember 2020.

Enkeltforetak, bedrifter og privatpersoner som opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan fra i dag, 10. juni 2020, søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav.

Fristen for å betale merverdiavgift for første termin 2020, er utsatt til 10. juni. Dette er samme dato som merverdiavgift for andre termin forfaller. Etter forslag fra regjeringen har Stortinget fremskyndet behandlingen av den forenklede søknadsordningen, slik at næringsdrivende som skal betale merverdiavgift med frist 10. juni, kan søke om betalingsutsettelse for andre termin.

Ved betalingsutsettelser kommer det forsinkelsesrente i tillegg. I forslaget til forenklet ordning for betalingsutsettelse er forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav senket fra 9,5 til 6 prosent i perioden 10. juni til 31. desember 2020.

Les mer og søk om utsettelse på Skatteetatens nettsider

Dette er en oppdatert versjon av tidligere nyhetsmelding fra 05.06.20.