Dette trenger du for å søke:

Når du fyller ut søknadsskjemaet blir du bedt om å oppgi foretakets omsetning og kostnader. Før du setter i gang med søknaden, bør du ha følgende klart:

 • Tall for måneden du søker tilskudd:
 • Faste, uunngåelige kostnader for måneden du søker tilskudd
 • Omsetning for måneden du søker tilskudd
 • Tall for disse tidligere periodene:
 • Omsetning for tilsvarende måned i 2019.
 • Omsetning for januar og februar 2019
 • Omsetning for januar og februar 2020

Hvis foretaket ikke var etablert i mars 2019, trenger du kun tall for 2020.

Du skal ikke legge ved dokumentasjon i søknaden, men må kunne legge fram dokumentasjon hvis du blir bedt om det.

Disse tallene for uunngåelige, faste kostnader trenger du:

 • Leie lokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l
 • Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter med fradragsrett
 • Forsikringspremie
 • Netto rentekostnader

Du må gjøre en vurdering av om utgiftene i sin helhet kvalifiserer for støtte, eller om de må justeres. Du finner informasjon om dette i veilederen.

Pass på at du bare fører opp den delen av utgiften som hører til måneden du søker støtte om. I tillegg må du ta bort variable komponenter av kostnaden. 

Hvilke tall for omsetning blir du bedt om:

 1. Faktisk omsetning for måneden
 2. Annen mottatt støtte i forbindelse med virusutbruddet for måned du søker tilskudd for
 3. Omsetning for tilsvarende måned i 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert senere)
 4. Total omsetning for januar og februar 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert senere)
 5. Total omsetning for januar og februar 2020

Omsetningen betyr inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket den aktuelle måneden. Du skal bare føre opp inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom kan likevel tas med. Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt skal ikke regnes som inntekt.

Hvor lang tid tar dette?

Ifølge Skatteetaten vil du normalt få svar på søknaden umiddelbart, men det kan ta inntil tre uker. Svar fra Skatteetaten mottar du i foretakets meldingsboks i Altinn. Godkjente søknader betales inn på kontoen oppgitt i søknaden innen 2-3 virkedager 

Søkte kontantstøtte, fikk avslagsbrev til feil bedrift.

Dette har du krav på: Alt om kontantstøtte

Kilde:  https://kompensasjonsordning.no/