Målet til Statens vegvesen ved kontroll er å sørge for bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter, og å bidra til å sikre konkurransevilkårene i bransjen. NLF har tidligere omtalt Krossmoen kontrollstasjon som driver «risikobasert» selektering med gode resultater. De som kjører lovlig blir belønnet og raskt vinket videre, mens lastebiler med dårlig historikk, samt en del stikkprøver, blir vinket inn til nærmere kontroll.

Den 9. juni blir 279 kjøretøy kontrollveid og kontrollert med ANPR skiltgjenkjenningskamera ved en kontroll på Krossmoen trafikkstasjon. Av disse vinker Statens vegvesens kontrollører 20 tungbiler inn til nærmere kontroll.

En av dem er et vogntog fra Nederland med to fritidsbåter på tilhenger. Bilen vekker interesse for inspektørene allerede ved observasjon fra veien. Det skulle vise seg ved nærmere inspeksjon at nesten alt var feil.

Livsfarlig på veien

I tillegg til at båtene ikke er sikret eller på tilhengeren etter forskriftene, er vogntoget lenger en tillatt. Videre er merking for spesialtransport fraværende, og påbudt følgebil med transporten mangler. Og listen over feil fortsetter ...

Bilen er påsatt falske kjennemerker, ABS-systemet er utkoblet, og det finnes store skader i rammen på kjøretøyet. Etter nærmere kontroll viser det seg at siste EU-godkjenning på den aktuelle tilhengeren var i 2010.

– Denne tilhengeren kan bare beskrives som hjemmelaget, sier seniorinspektør i Statens vegvesen, Kenneth Holm Vestby.

MYE FEIL: Tilhengeren ble beskrevet som «hjemmelaget» av Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen MYE FEIL: Tilhengeren ble beskrevet som «hjemmelaget» av Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Lastebilen og tilhengeren fra Nederland får bruksforbud på stedet, og skiltene blir beslaglagt. Tilhengeren må fraktes ut av landet på et annet kjøretøy. Føreren av vogntoget blir anmeldt for flere forhold, og tas hånd om av Egersund Politikammer.

Båtene blir til slutt lastet om til et mer egnet kjøretøy.

– Å få slike biler bort fra veien er ekstremt viktig for trafikksikkerheten. Denne bilen var rett og slett direkte trafikkfarlig. Vi har opplevd mye rart opp igjennom årene, og denne lasten er noe av det verste vi har sett, avslutter Vestby.

Flere brudd

261 kjøretøy hadde det meste i orden og ble vinket ut av kontrollplassen igjen. Det var heldigvis ingen andre biler som klarte å matche antall feil lastebilen fra Nederland hadde. Her er rapporten fra noen av bilene som fikk anmerkning;

  • Fører av et litauisk vogntog ble stoppet for flere ubetalte gebyrer her til lands. Eieren av vogntoget har fire ganger tidligere fått gebyr av Statens vegvesen for manglende Autopass-avtale. Kjøretøyet ble tidligere stoppet ved en kontroll på Voss og ilagt et gebyr på 16 000 kroner. Det ble også funnet større mengder alkohol enn tillatt i kjøretøyet, og politiet tok over saken på stedet.
  • En spesialtransport fikk bruksforbud da følgebilen som skulle varsle om bred last manglet det meste av det pålagte utstyret den skal ha med seg. Det var heller ingen kommunikasjon mellom fører av følgebilen og vogntoget, noe som er pålagt under denne type transport.
  • En biltransport fikk bruksforbud for feil merking av lengdemeter på vogntoget.
  • En sjåfør fikk bruksforbud for kjøring med sikthindrende gjenstander i synsfeltet.
  • Det ble skrevet ut seks kontrollsedler på diverse tekniske forhold ved de kontrollerte kjøretøyene.
  • Ett kjøretøy ble innkalt på grunn av solfilm i siderutene.

 

Tungbiler over kontrollplass: 279

Kontrollerte tungbiler: 20

Kontrollerte lettbiler: 1

Kjøreforbud/avskiltinger: 8

Dekkgebyr: 1

Overlastgebyr: 

Anmeldelser: 2 på samme sjåfør

Skriftlige mangler: 10

Beltegebyr: 0

Les også: Slik blir du kvitt vond lukt i kabinen