– Antallet tungbilkontroller har gått noe ned sammenliknet med samme periode i fjor. Det var vi forberedt på, sier avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Statens vegvesens har innført en rekke tiltak for å hindre smittespredning, noe som har ført til at kontrollene tar lengre tid enn normalt. Til tross for en mer omstendelig kontrollprosess, gjennomførte Statens vegvesen 6607 tungbilkontroller i løpet av mars

Flinkere til å oppdage verstingene

I den samme perioden i fjor ble det gjennomført 7282 tungbilkontroller i Norge, 675 flere enn i år. Statistikken viser at antallet reaksjoner er på samme nivå som i fjor. 

– Dette betyr ikke at det er flere kjøretøy med feil og mangler enn tidligere, men at vi har plukket ut flere av de «riktige» bilene for kontroll, fortsetter Wigdel.

Av de over 34.000 bilene som var innom en kontrollplass, , ble over  27 000 vinket videre uten nærmere inspeksjon.

– Jeg vil understreke at de aller fleste tungbilene langs norske veger er trafikksikre. Men det fins både førere og transportselskaper som slurver eller som ikke tar regelverket på alvor. Disse må lukes ut fra trafikken, sier Wigdel.

– Da koronakrisen dro seg til, så vi at det kom en del dårligere vogntog. Om det er en trend, kan jeg ikke si. Men det er bekymringsfullt. Noen sjåfører var litt overrasket over at vi var ute, men de aller fleste var glad for å se oss på veien, utdyper Wigdel.

Noen av resultatene etter kontrollene i mars:

Kabotasjekjøring: 159 kontrollert, 35 skriftlig advarsler, 29 bruksforbud og 11 anmeldelser.

Antall utenlandske førere kontrollert for kjøre- og hviletid: 462 (8 utenfor EU/EØS), 152 med skriftlig mangel, 12 bruksforbud og 19 anmeldelser. 8080 sjåførdøgn kontrollert til sammen.

Antall norske førere kontrollert for kjøre- og hviletid: 358, 186 med skriftlig mangel, 36 bruksforbud og 36 anmeldelser. 6373 sjåførdøgn kontrollert til sammen.

 

Oppgang: Antallet gebyr i mars 2020 sammenliknet med året før for manglende kjettinger, dårlige dekk og overlast økte. Foto: Stein Inge Stølen Oppgang: Antallet gebyr i mars 2020 sammenliknet med året før for manglende kjettinger, dårlige dekk og overlast økte. Foto: Stein Inge Stølen

Dårlig dekk, manglende kjettinger og overlast

Det har også vært en oppgang i antallet gebyr i mars 2020 sammenliknet med året før. I første rekke gjelder dette gebyr for manglende kjettinger eller dårlige dekk og for overlast. Antallet dekk-gebyr har økt fra 299 til 387 fra mars 2019 til mars i år, mens antallet overlastgebyr i samme periode har økt fra 340 til 409.

– Dette er en stor økning. Spesielt i lys av at vi har kontrollert færre kjøretøy i årets mars-måned, sier Wigdel.

Han legger til at både dårlige dekk og overlast har negativ innvirkning på kjøreegenskapene.

– Det fører blant annet til lengre bremselengde og til dårligere styring. Overlast kan også skade vegene, som er spesielt sårbare i vårløsningen, advarer Wigdel.  

Godt samarbeid med NLF

Koronakrise gjør det krevende for transportbransjen. Likevel opplever Statens vegvesen at de aller fleste er profesjonelle, og viser forståelse for den jobben kontrollørene gjør. Han opplever at dialogen mellom Statens vegvesen og Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) er god.

–  Den gjensidige tilliten vi har bygd opp over lang tid har vært god å ha i den ekstraordinære situasjonen vi er oppe i nå. Vi jobber alle for de samme målene: gode arbeidsforhold for sjåførene, rettferdige konkurranseforhold i transportbransjen og ikke minst – at ingen skal miste livet eller bli hardt skadd på norske veger, avslutter Kjetil Wigdel.