– Vi står overfor en helt ekstraordinær situasjon hvor lastebilnæringen spiller en kritisk rolle. Hvis ikke hjulene ruller, kommer hverken mat, medisiner eller drivstoff frem til forbrukerne. Samtidig er lastebilene nødvendig for å holde vegene åpne og gatene ryddige. Samfunnet er nå avhengig av å ha et høyt antall sjåfører bak rattet til enhver tid, forteller Mo.

Han beskriver en situasjon i næringen som er helt unik.

– På den ene siden har vi bedrifter som nå permitterer sjåfører fordi oppdragsmengdene forsvinner. På den andre siden ser vi at enkelte bedrifter har mer å gjøre enn før fordi de utfører samfunnskritiske oppdrag. Noen av disse har sjåfører som enten er syke eller i karantene, slik at de har problemer med å møte etterspørselen, sier NLF-direktøren.

Har åpnet markedsplass for ledig kapasitet og sjåførbehov

Et av tiltakene NLF gjør i den pågående krisesituasjonen, er å åpne en markedsplass hvor bedrifter kan formidle både ledig kapasitet og behov for sjåfører seg imellom.

Markedsplassen ligger nå tilgjengelig på www.lastebil.no under fanen «Korona» øverst på siden.

Du kommer også til markedsplassen ved å trykke på denne lenken

– På den måten kan vi forhåpentligvis bidra til å allokere sjåførressurser dit hvor samfunnet trenger de mest akkurat nå. Vi håper at flest mulig bedrifter benytter seg av løsningen, som vil være tilgjengelig så lenge krisen pågår og behovet er der, avslutter Mo.

Korona og lastebilnæringen: Dette er status