For mars, april og mai er kompensasjonsgraden 80 prosent (90 prosent for foretak som er stengt som følge av statlige vedtak).

Tilsvarende vil maksimalt støttebeløp per foretak per måned bli redusert fra 80 millioner kroner for mars, april og mai til 70 millioner for juni og juli, og ytterligere til 50 millioner kroner for august.

Finansdepartementet skriver i en pressemelding at kompensasjonsordningen var riktig i den akutte fasen da Norge stengte ned, men er ikke et tiltak som legger til rette for at økonomien tar seg opp igjen. Ordningen bør derfor trappes ned og avvikles.

I de nærmeste ukene og månedene vil mange markeder og bedrifter komme opp mot normal omsetning uten statlig støtte. Over sommeren vil vi i større grad kunne se hvilke næringer som står overfor mer langvarige og strukturelle problemer. Det taler for en videreføring av kompensasjonsordningen til over sommeren, men med en gradvis nedskalering, ifølge pressemeldingen.

Søknadsfristen for mars, april og mai er 30. juni. 

Det er Skatteetaten som forvalter ordningen, og svar kommer via Altinn. Normalt får du svar umiddelbart, men det kan ta inntil tre uker. Hvis søknaden godkjennes, er pengene på kontoen som har blitt oppgitt i søknaden innen 2-3 virkedager-

Les mer på  kompensasjonsordning.no.