– I en situasjon som dette er det avgjørende å ha et overordnet situasjonsbilde av transportnæringens utfordringer. Vi ønsker derfor med dette å kartlegge ikke bare nåværende status, men også utviklingen etter hvert som koronakrisen utarter seg, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Over 700 bedrifter har svart på NLFs undersøkelse, som tar for seg en rekke forhold knyttet til den pågående krisen som følge av spredning av koronaviruset (covid-19).

Hovedfunnene er som følger:

  • Allerede nå merker 3 av 10 bedrifter lavere etterspørsel eller kanselleringer av oppdrag som følge av koronaviruset.
  • Et tilsvarende antall bedrifter har kunder som melder om forsinkelser eller kanselleringer av oppdrag som følge av koronaviruset.
  • En av ti bedrifter har ansatte som enten er sykemeldt eller satt i karantene.

Merk at disse funnene kun er gjeldende for tidspunktet undersøkelsen er utført, og vil endre seg etter hvert som resultatene fra nye undersøkelser kommer inn.

– Holder samfunnet i gang

En stor andel av bedriftene melder også at de utfører såkalt samfunnskritiske oppdrag. Dette kan for eksempel være frakt av mat, medisiner, drivstoff, gass, kjemikalier, dyrefôr og levende dyr, eller utførelse av tjenester som brøyting og vinterdrift, vegvedlikehold, miljø- og renovasjonstjenester.

– Alle disse oppgavene er viktige brikker i puslespillet som holder samfunnet i gang. Fjernes en brikke, kan hele eller deler av systemet kollapse. Derfor er det viktig at myndighetene hele tiden har blikket rettet mot transportnæringen og sørger for at både store og små bedrifter har det de trenger for å holde hjulene i gang, sier Mo.

Han oppfordrer alle medlemsbedrifter til å svare på undersøkelsene som nå vil bli sendt ut ukentlig.

Les også:  Myndighetenes tiltakspakke: Dette betyr den for transportnæringen