– Jeg er svært glad for å ha rekruttert en kapasitet som Målfrid Irene Krane til vårt team. Krane har en omfattende faglig bakgrunn fra nasjonale og internasjonale spørsmål, noe som gjør at hun har svært mye å bidra med i den videre utviklingen av NLF. Hun er godt i gang med sitt arbeide hos oss, og jeg er sikker på at våre medlemsbedrifter vil få stor glede av hennes arbeidskapasitet og dyktighet i årene fremover, sier direktør i NLF, Geir A. Mo.

Krane kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) der hun har arbeidet med individuell og kollektiv arbeidsrett. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Aix-Marseille, der hun hadde spesialfag i internasjonal kontraktsrett. Hun har også eksamen i EØS-rett og hatt spesialfag i både EU- og arbeidsrett, for å trekke ut noe fra hennes omfattende faglige bakgrunn. I tillegg til 14 år i departementet, har hun bakgrunn som advokat fra Advokatfirmaet Sinding AS.

I NLF skal Krane arbeide med generelle juridiske spørsmål knyttet til NLFs virke, men bruke mest tid på kollektiv arbeidsrett og forhandlinger med fagforeningene. Hun overtar Olav Hermansens oppgaver i NLF Arbeidsgiver når Hermansen blir pensjonist fra nyttår.

– Målfrid Irene Krane har allerede vært observatør under høsten lønnsforhandlinger med YTF og Fellesforbundet, og blir en naturlig deltaker når oppgjøret går til mekling 26. oktober. I mellomtiden er hun godt i gang med å bli kjent med NLF, sine nye kolleger og våre oppgaver, fortsetter Mo.

Kran synes det er interessant å skulle arbeide mer med generell arbeidsrett, etter å ha jobbet lenge med statlig arbeidsgiverpolitikk og det statlige arbeidsrettslige regelverket.

– Jeg gleder meg til å bli kjent med nye kolleger og selve organisasjonen. Når jeg ikke er på jobb, er jeg veldig glad i å være ute i naturen, lange gåturer og skiturer i fjellet samt skog og mark. Jeg er også glad i kunst og kultur, så mye av fritiden går med på å få med seg det som rører seg i kulturlivet, avslutter hun.

Les også: Tommel opp til sjåførene