Mange bedrifter har utenlandske sjåfører som jobber turnus, gjerne med 14 dager på og 14 dager av. De som ikke kommer til Norge med lastebil, men som ankommer fra hjemlandet med fly for å iverksette en arbeidsperiode, blir nå avvist ved ankomst eller satt i karantene på lik linje med andre reisende.

NLF ser på problemstillingen og har gjort myndighetene obs på at dette kan skape store utfordringer for utførsel av kritiske transporttjenester.

NHO LT: Unntaket gjelder ikke for alle sjåfører

NHO Logistikk & Transport har oversendt NLF følgende informasjon, som de oppgir å ha fått fra Helsedirektoratets avdeling for helserett. NLF har på nåværende tidspunkt ikke fått opplysningene bekreftet fra myndighetene.

«Unntaket gjelder kun for fører og personell som kommer med lastebil / godstransport til grensen i forbindelse med transporten.

Unntaket gjelder ikke sjåfører og personell som er ansatt i norske firmaer, men som i en periode har oppholdt seg i land utenfor Norden før de kommer tilbake til Norge og skal utføre arbeid.

Sjåfører som kommer til Norge uten lastebil / varetransport, og som kommer med fly, tog, båt, privatbil, vil bli omfattet av karantenereglene / innreisereglene på lik linje med alle øvrige som vil inn i Norge.»

Les oppdatert korona-nytt for lastebilnæringen her!