2004

Offentlige høytidsdager i Europa

Publisert 22.12.04 Les mer

Fjelloverganger stenges i julen

Publisert 19.12.04

Også i år stenges noen fjelloverganger i jule- og nyttårshelgen. Det forteller en melding fra Statens vegvesen.

Det er egne tidspunkt for stengning og åpning i jule- og nyttårshelgen. I tillegg er en del veier nattestengt eller vinterstengt.

Les mer

E18 Grimstad – Kristiansand:

Publisert 19.12.04 Les mer

Ny vei til: Dieselpriser i Europa

Publisert 16.12.04

Som alle mottakere av Nyhetsbrev fra dette nettstedet kjenner til, sender vi hver uke ut en oversikt over dieselpriser i Europa. Tilbakemeldinger sier oss at dette er viktig stoff. Likevel gjetter vi på at noen kan bli litt lei av å se den samme tittelen på nyhetsbrevet gang på gang. Det har vi nå gjort noe med.

Les mer

PKP-paller ikke transportørens problem

Publisert 16.12.04

Av: Anne Lise S. Torgersen

Europaller og palleutvekslings-ordningen har vært kilde til mange problemer og diskusjoner i flere år. Som NLFs medlemmer kjenner til, trakk NLF seg fra ordningen i 1998. NLFs oppfatning var, og er at paller skal sees på som en del av godset og skal være oppført i transportdokumentet.

Les mer

Håndtering av farlig avfall i bilbransjen 

Publisert 16.12.04 Les mer

Færre omkomne på veiene hittil i år

Publisert 15.12.04 Les mer

SSBs Kostnadsindeks for lastebiltransport, nov. 2004

Publisert 15.12.04 Les mer

Austevollsbrua mellom Huftarøy og Hundvåkøy ferdig i 2008

Publisert 12.12.04

- Arbeidet med utbygging av riksvegprosjektet Austevollsbrua, sambandet Huftarøy – Hundvåkøy i Hordaland, kan starte i løpet av første halvår 2005 og vil være ferdig i 2008. Det forteller en melding fra Samferdselsdepartementet. Utbygginga vil gi fast samband mellom alle øyene i Austevoll kommune med større bosetning, og vil vere viktig for både trafikanter, næringliv og lokalsamfunn. De samlede byggjekostnadene er beregnet til 316 millioner 2004-kroner. Innsparte statlige ferjetilskudd og bompenger utgjør en stor del av finansieringen.

Les mer

Motorvognavgiftene

Publisert 12.12.04 Les mer

Mediestorm om for høye bilavgifter

Publisert 08.12.04 Les mer

Ny advokat i NLF

Publisert 07.12.04

Juridisk avdeling har blitt utvidet med en ny advokat. Sven Ivar Sanstøl (32) begynte i forbundet den 1. desember 2004. I likhet med de andre NLF-advokatene, skal han bistå medlemmene med å løse ulike typer juridiske problemer.

Sven Ivar Sanstøl kommer fra stilling som dommerfullmektig i Oslo Tingrett, hvor han var i to år. Han har også jobbet som dommerfullmektig i Nes Tingrett og enda tidligere som advokatfullmektig. Og hold dere fast: Mannen har også kjørt lastebil! Førerkort for tungbil tok han i Forsvaret, og i studietiden spedde han på studiekassen med å kjøre lastebil for Ringnes.

Les mer