2006

Hektisk innspurt! 31. desember fristen for OTP

Publisert 21.12.06

Ennå er det mange som ikke har fått Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) på plass! Det er fortsatt STOR aktivitet og Storebrand holder åpent helt fram til siste slutt.

Les mer

Raset på E6 i Bohuslän

Publisert 21.12.06

Raset på E6 i Munkedal nord for Uddevalla får store følger også for Norge. Lange omkjøringer er nødvendig, og det meldes at det vil ta lang tid, minst en måned, før E6 igjen kan åpnes. Vegdirektoratet gir følgende råd når det gjelder omkjøring.

Les mer

Felles førerkort for hele EU

Publisert 21.12.06

EU-Parlamentet oppnådde nylig enighet om innføring av et felles førerkort for hele EU. Dette var andre behandling av spørsmålet. Ifølge publikasjonen ”NHO Europanytt”, finnes det i dag 110 ulike varianter. Førerkortet skal gjelde for ti år for vanlige bilister. For tungtransport og busser vil det gjelde for fem år. Det vil ikke være mulig å få førerkort på livstid. - Medlemslandene vil likevel få god tid til å bytte ut sine gamle førerkort, heter det.

Les mer

Slik kan du forvente standarden på veien i vinter

Publisert 21.12.06 Les mer

Leserundersøkelse: Hva vil du lese i medlemsbladet?

Publisert 20.12.06

Bruk 5 minutter og gi oss dine råd
Redaksjonen har mange planer for fremtiden. Men viktigst av alt er at DU som leser skal bli fornøyd. Vi ønsker å lage Bladet Norsk Transport slik at du skal glede deg til den dagen det dumper ned i postkassen din.
Derfor ber vi deg: Gi beskjed om hva DU ønsker at vi skal skrive om. Svar på spørsmålene i vår lille leserundersøkelse.

På forhånd: Tusen takk!

Les mer

Dårlig behandling ved utekontroller?

Publisert 18.12.06 Les mer

Oslopakke 3: NLF med brev til Samferdselsdepartementet

Publisert 18.12.06 Les mer

Kostnadsindeks for lastebiltransport, november 2006

Publisert 18.12.06 Les mer

Offentlige høytidsdager i Europa 2007

Publisert 18.12.06 Les mer

Gunstig med pensjon til næringsdrivende

Publisert 15.12.06

En ny lov gjør at staten dekker opp mot halvparten av pensjonssparingen til lastebileiere og andre selvstendige næringsdrivende.

For det er slik at enkeltmannsforetak og selvstendig næringsdrivende også har anledning til å opprette tjenestepensjon og spare inntil 4% av beregnet personinntekt. Bruk gjerne fjorårets inntekt som beregningsgrunnlag. Både premie og omkostninger er fradragsberettiget.

Les mer

Hva skjer hvis bedriften ikke holder OTP-fristen?

Publisert 14.12.06

Fristen for å inngå avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) går ut ved nyttår.
Bedriftene skal ha opprettet pensjonsordning for sine arbeidstakere som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon innen utløpet av 2006. Det skal spares 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G med virkning fra 1. juli eller tidligere. Innskuddsfritak ved uførhet skal være etablert senest med virkning fra 1. januar 2007.

Les mer

Julen: Redusert bemanning i Vegdirektoratet

Publisert 13.12.06

Vegdirektoratet melder om at det vil være redusert bemanning for utstedelse av internasjonale transporttillatelser i julen. På bakgrunn av dette bes det om at alle transportører planlegger sitt behov for internasjonale tillatelser og at søknader om slike tillatelser sendes direktoratet i god tid før juleferien.

Les mer