2007

Nasjonal transportplan 2010-2019:NLF krever at transportetatenes anbefalte økonomiske rammer offentliggjøres.

Publisert 20.12.07 Les mer

Kontroll av ettermonterte fartsskrivere er utsatt til 15.februar.

Publisert 20.12.07 Les mer

Modulvogntog

Publisert 19.12.07

NLF har i dag hatt årets siste politiske møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Temaet var modulvogntog.

Til stede fra departementet var statssekretær Steinulf Tungesvik og saksbehandler Espen Rindedal. Fra Vegdirektoratet deltok trafikkdirektør Ole Chr. Torpp og seksjonssjef Sigurd Olav Olsen. I tillegg deltok LTL med direktør Tom Rune Nilsen, Erling Sæther og Rustan Eliasson fra Schenker i Sverige, samt Naturvernforbundet.

Les mer

Videreutvikling av AutoPASS

Publisert 17.12.07 Les mer

Møte om takstsystemet i Oslopakke 3

Publisert 17.12.07 Les mer

Kostnadsindeks for lastebiltransport, november 2007

Publisert 17.12.07 Les mer

Streiken i Italia avsluttet

Publisert 13.12.07

Fra IRU har vi blitt informert om at streiken i Italia er avblåst. Situsjonen er ennå ikke normal, så man må regne med noen forsinkelser ut dagen.

Les mer

Italia: Oppheving kjørerestriksjoner 16. desember

Publisert 13.12.07

Fra IRU har vi fått melding om at de italienske kjørerestriksjonene som gjelder lastebiler og vogntog, vil unntaksvis bli opphevet 16. desember 2007.

Les mer

Italia: Blokadene fortsetter

Publisert 11.12.07

Fra Italia får vi melding om at trafikken mot Italia stopper opp, på grunn av fortsatt blokkering ved grenseovergangen Vintimille. Det er full kork rår i store deler av landet, og det er problemer med å skaffe drivstoff. Den italienske organisasjonen som informerer oss, ber om at trafikk inn i Italia utsettes. Som alltid ved slike demonstrasjoner, kan forholdene endres raskt, så forsøk å undersøke gjennom egne kanaler. Sjåførene protesterer mot dieselprisene og dårlige arbeidsforhold.

Les mer

Østerrike/Italia: streik lager trafikkproblemer

Publisert 09.12.07

Det meldes at streik i Italia gjør at det blir trafikkproblemer ved grensestasjoner, tollstasjoner og rundt større byer. Følgende veier er også berørt: A23 (fra Udine), A4 (rundt Venezia, Treviso og Vicenza), A4 rundt Milano, A10 (fra grensenovergangen i Ventimiglia), A4 (Fréjus-tunnelen motorveien), A1 (sydover). Vi har ikke nærmere opplysninger, så forsøk å søke informasjon gjennom egne kanaler.
Kilde: IRU

Les mer

Nederland: Tilskudd til miljøtiltak

Publisert 03.12.07

Nederland er et viktig transportland. Den nederlandske regjering arbeider etter en strategi som skal bidra til at landet er "Europa-navet" når det gjelder vegtransport. På generalforsamlingen til TLN, NLFs søsterorganisasjon i Nederland, kunngjorde transportminister Camiel Eurlings (bildet)at den nederlandske regjering har bevilget 25 millioner euro som tilskudd til partikkelfilter og andre miljøtiltak på lastebiler.

Samtidig fortalte han at staten ville bygge ut 20 såkalt sikre parkeringsplasser for vogntog.

Les mer

Utreder behovet for vegtilsyn

Publisert 02.12.07 Les mer