2008

NLF søker etter journalist/redaksjonssekretær til BNT (Bladet Norsk Transport)

Publisert 23.12.08 Les mer

Fréjus-tunnelen åpen for trafikk

Publisert 22.12.08

Vi har fått melding om at Fréjus-tunnelen igjen er åpen for trafikk i begge retninger. Det gjelder også lastebiler.

Les mer

Modulvogntog - NLF presiserer

Publisert 19.12.08 Les mer

Modulvogntog på ville veier?

Publisert 18.12.08 Les mer

Folket strømmer til!Transportseminar på Kielferga 16. – 18. januar 2009

Publisert 18.12.08 Les mer

Frankrike/Italia: Fréjus tunnel stengt

Publisert 18.12.08

En melding fra den internasjonale veitransportunionen IRU forteller at tunnelen er stengt i begge retninger på grunn av tekniske problemer. Man vet ennå ikke hvor lenge tunnelen vil være stengt, og transportører rådes til i stedet å benytte Mont Blanc tunnelen.

Les mer

Avklarende om frontvegg på krokbiler

Publisert 18.12.08

Det er ikke krav om frontvegg på krokcontainer-biler. Dette slår Vegdirektoratet fast i et internt notat til regionvegkontorene. Man anser at frontveggen på containeren er tilstrekkelig lastsikring. Det er imidlertid en forutsetning at lasten plasseres inntil denne og ikke får anledning til å røre på seg. Det er sjåførens ansvar å sørge for at lasten er forsvarlig sikret.

Les mer

Permittering av ansatte

Publisert 17.12.08 Les mer

NLF krever endring i straffelovenMøte med Justisdepartementet

Publisert 16.12.08 Les mer

Kostnadsindeks for lastebiltransport, november 2008

Publisert 16.12.08

Kraftig nedgang i dieselprisen

Dieselprisen gjekk ned med 6,9 prosent frå oktober til november 2008, men fordi kostnadene for dekk, kapital, løn og sosiale kostnader gjekk opp, gjekk dei totale kostnadene lite ned.

Totalkostnadsindeksen for lastebiltransport gjekk ned med 0,6 prosent frå oktober til november. Dei siste tolv månadene har totalkostnadene stige 5,1 prosent.

Les mer

Landslinje for yrkessjåfører fortsetter

Publisert 15.12.08

Yrkessjåførlinjen ved Hønefoss vgs har atter stått ovenfor trussel om nedleggelse.

Stortinget med regjering har vedtatt at yrkessjåfør utdanningen skal videreføres i denne stortingsperioden. Dersom dette skal aktualiseres må det bevilges penger til utdanningen for å sikre videre drift

Les mer

Utdanning for yrkessjåfør: Husk nye krav Gjelder fra 10. september 2009 for godstransport

Publisert 05.12.08

Fra 2009 kreves det en spesiell yrkeskompetanse, i tillegg til førerkortet for tungbil. Ordningen blir innført 10. september 2009 for godstransport med lett lastebil/lastebil. Ordningen innføres i hele EU/EØS, som følge av nye krav. Dette gjelder de som skal ta førerkort for lett lastebil/lastebil fra ovennevnte dato. De som har disse førerkortklassene i dag, har ikke hastverk ennå. Sett deg likevel inn i ordningen nå.

Les mer