Skriftlig arbeidsavtale, lønnsslipper for de siste åtte ukene, timelister for samme tidsrom, skriftlig arbeidsplan, oppdragsliste og oversikt over underleverandører. Dette er noe av det Arbeidstilsynet Sør-Norge har forlangt fremlagt under utekontroller av lastebiler i den senere tid. NLFs juridiske avdeling tok saken opp med Arbeidstilsynet Sør-Norge, med henvisning til Arbeidsmiljølovens § 18-6 hvor det fremgår at det er bedriften som skal kunne fremlegge slik dolkumentasjon.

Nå har NLF fått svar fra Arbeidstilsynet, hvor det slås fast at det ikke kan kreves at dokumentasjonen skal foreligge hos den enkelte arbeidstaker. Det er arbeidsgiver som skal ha denne dokumentasjonen, slår Arbeidstilsynet fast i et brev til Norges Lastebileier-Forbund.