-Nå har regjeringen valgt å lytte til de kraftige protestene - bl.a. fra Norges Lastebileier-Forbund. Salget av biodiesel er redusert med 90 prosent. Hvis regjeringen mener at biodiesel er framtidas drivstoff, så burde også fjorårets avgiftsøkning vært fjernet. Biodiesel må være billigere enn vanlig drivstoff fordi det er dyrere i bruk, sier adm dir Olav Slaatsveen i Norges Lastebileier-Forbund.

Fortsatt konkurranseulempe
De typiske lastebilavgiftene er blitt prisjustert, det vil si en økning med 1,7% - 1,8%.
–Vi burde kanskje vært tilfreds med at det ikke kom noen reell avgiftsøkning, men kan ikke skjule skuffelsen over at det ikke tas hensyn til at norsk lastebilnæring fremdeles sliter med Europas høyeste avgifter ved siden av Storbritannia. Forslaget fører derfor ikke til noen bedring i norsk lastebilnærings konkurransesituasjon. Dette er meget beklagelig og tyder på at regjeringen ikke har forstått alvoret i situasjonen, avslutter adm. direktør i NLF, Olav Slaatsveen.

Kontaktperson i NLF:
Adm. direktør Olav Slaatsveen
mobil 90 17 43 08