Andregenerasjons biodrivstoff
I klimaforliket på Stortinget i 2008 ble det enighet om at regjeringen skulle ta initiativ til en strategi for økt forskning og utvikling (FoU) på andregenerasjons biodrivstoff, med støtte til utvalgte demonstrasjonsprosjekter.
Klif har nå utarbeidet et forslag til en slik strategi.

Fakta Biodrivstoff

Førstegenerasjons biodrivstoff:
Dagens biodrivstoff lages ved bruk av kjent teknologi. Olje og fett fra planter eller dyr brukes for å lage biodiesel, mens bioetanol er basert på sukker og stivelse fra råvarer som mais, sukkerrør, poteter og hvete.

Andregenerasjons biodrivstoff:Produseres hovedsakelig av lignocellulose i trevirke, rester fra skogbruk og halm. Produksjonsprosessenen er teknologisk sett mer avanserte enn førstegenerasjons biodrivstoff og dermed dyrere.
Les merher