En viktig programpost på CLTM-seminaret omhandlet kombinerte transporter, eller som det het i programmet "Towards the further implementation of the co-modality principle in EU freight transport". Flere av deltakerne så en trussel mot den lille transportbedriften i selve prinsippet om kombinerte transporter, spesielt på bakgrunn av at Posten og Jernbanen i flere europeiske land kjøper opp transportbedrifter, gjennom bruk av statlige midler, hevder mange. De store transportbedriftene som skapes på denne måten, kan "fjerne den lille mann" fra transportbildet, ble det hevdet.

-Her må små transportører lete etter egnede muligheter for samarbeid i større og mer effektive selskaper, for eksempel gjennom lastebilsentraler eller annet samarbeid mellom lastebileiere, sier Mejlænder-Larsen. Han mener drivkraften må være både å sikre sitt eget selskap og å tilfredsstille kundenes krav til totaltransport og effektiv utnyttelse av transportmidler. Her spiller også miljøhensyn inn.
( CLTM er den internasjonale veitransportunionen IRUs kontaktutvalg for godstransport. Red. anm.)