Forbudet omfatter en strekning på ca 60 km fra Skærup sør for Vejle til litt nord for tilslutningsanlegg Skanderborg V. Forbudet vil gjelde fra kl. 06.00 til 20.00 på hverdager. Det vil fortsatt være tillatt at lastebiler kjører forbi et annet kjøretøy, hvis det lovlig kan oppnås en fartsforskjell på 20 km/t mellom lastebilen og det kjøretøyet som lastebilen tar igjen (for eksempel hvis dette kjøretøyet bare kan kjøre i 60 km/t).

Forsøket skal gi myndighetene mer kunnskap om hvordan et slikt forbud over en lengre veistrekning vil påvirke fremkommelighet, utnyttelse av veikapasiteten og trafikksikkerheten.

Møter motstand
Transportnæringen er imot forsøket. De mener at trafikken, i stedet for å flyte, kommer til å kjøre bak den ”langsommest-kjørende” i begge retninger.

En arbeidsgruppe som består av Dansk Transport og Logistik, Danske Busvognmænd, 3F Transportgruppen, FDM, Rigspolitiet, Trafikstyrelsen, International Transport Danmark, Sydøstjyllands politi, Dansk Industri (DI), Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL) og Vejdirektoratet skal følge forsøket tett.
Kilde: Transport-Tidende