NLFs søsterforbund, DTL roser transportministeren og partiene for trafikkforliket og mener at økt totalvekt og akseltrykk gjør det mulig for transportnæringen å ta et skritt framover. De mener at dette gir en gevinst for både transportbedriftenes kostnadsbilde og effektiviteten og for miljøet.

Også forbundet som representerer den internasjonale delen av veitransporten, ITD, ønsker økt totalvekt og akseltrykk velkommen. Men de er skuffet over at en del opplagte vogntogtyper ikke er med på listen. Spesielt mener de det ville vært klokt å øke totalvekten for 6-akslede vogntog fra 48 til 50 tonn.
Kilde: TTN Transport-Tidende