Kay Lund og kollegaen Dagfinn Frydenlund applauderer i følge Transportmagasinet begge NLF og Ifs ide om lavere fart på riksvei 3. De mener at farten til tider er for høy og at det må det gjøres noe med. Men sjåførene har tydeligvis ikke funnet hjemmel i Veitrafikkloven for frivillig å justere fartssperra. Men Vegdirektoratet viser i stedet til Kjøretøysforskriftene når en tillater fartssperra på 80 km/t: ”Dette er i henhold til kap. 47 pkt. 1 i kjøretøyforskriften og direktiv 2002/85/EF.”

Prosjektet ”På riktig side” ble også presentert for Vegdirektoratet lenge før det ble offentliggjort uten at vi fikk antydninger om at dette var en ulovlig justering…