Det åpnes også opp for avgifter i købelastede tider av døgnet. Det blir nå opp til Europaparlamentet å vurdere om man vil godta ministrenes kompromiss til revisjonen av eurovignettdirektivet.

EU-ministrene har helt siden Kommisjonen for to år siden presenterte forslaget til nytt eurovignettdirektiv, vært kritiske til å inkludere såkalte eksterne kostnader som forurensning og kø i avgiftgrunnlaget for tungtransporten. I kompromisset som nå foreligger, skal køavgifter fortsatt være kostnadsnøytrale. Det betyr at høyere avgifter i belastede perioder må kompenseres i perioder med lite trafikk. Det vil bli opp til hvert enkelt land om man vil innføre de nye avgiftene.

Den politiske enigheten blant EUs samferdselsministre må først gjennom en formell behandling i Rådet før Europaparlamentet kan ta fatt på sin andregangsbehandling av saken. I sin første gjennomgang ønsket parlamentarikerne strengere miljøregelverk enn det som nå foreligger fra Rådets side. I følge EUs beslutningsregler, har Europaparlamentet seks måneder på å levere sitt syn på saken i andre behandlingsrunde.