Foruten disse samarbeidspartnerne som er selvstendige, har Eek Transport samarbeide med Svendsen Transport på Dagali og Mereco Transport AS i Sandnes, som Eek Transport eier 70 prosent av aksjene i.

Dette betyr at Eek Transport med partnere har et fantastisk distribusjonsnett som dekker hele Norge.

Tidligere eide Eek Transport, Kirkestuen Transport og Stensaker Transport samarbeidsfirmaet Ekspressfrakt, med terminal ved Valle-Hovin i Oslo. Allerede den gangen var disse tre samarbeidspartnerne markedsleder når det gjaldt over natten transport av bildeler for de fleste norske bilimportørene. Dette er noe Eek Transport og samarbeidspartnerne fortsatt ser på som selve kjernevirksomheten. De kan nå tilby over natten transport av bildeler fra Oslo til Mo i Rana. Eek Transport åpnet egen terminal på Berger i Skedsmo kommune i 2009. 3.november åpner fylkesordføreren i Telemark, Gunn Marit Helgesen, en ny terminal på Heistad som skal betjene vestre Vestfold og Telemark, med 2000 kvm, 12 porter og 200 kvm kontorer.

Eek Transport og samarbeidspartnerne har grunnfestet etiske retningslinjer. Foruten at de følger Norges Lastebileier-Forbunds etiske regler har de også sine egne. De ønsker ikke å samarbeide med transportbedrifter som ikke lever i henhold til disse. Dette er også blant annet Norsk Transportarbeiderforbund fullstendig klar over, og la sitt seneste forbundsstyremøte til Notodden med påfølgende besøk hos Eek Transport.

- Jeg utfordret dem på hva de gjør med den konkurransesituasjonen transportørene står overfor med økt bruk av utenlandske arbeidstakere, økt mulighet for kabotasje og ikke minst speditørenes rolle som ansvarlige transportkjøpere, forteller personalsjef Einar Løndal i Eek Transport

Det var stor enighet mellom Transportarbeiderforbundet 17 representanter og ledelsen i Eek Transport om at både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i transportbransjen må gjøre sitt ytterste for å hindre sosial dumping.

.- Representantene fra NTF var svært imponert over Eek Transport som har klart å drive lønnsomt til tross for de store utfordringene, forteller Einar Løndal.