TØI-forskerne Terje Assum og Alena Erke forteller i en artikkel i bladet ”Samferdsel” at det ikke ble påvist ulovlig promille hos noen av de 247 tungbilførere som var innblandet i dødsulykker i årene 2005-2008. Data fra andre kilder tyder også på lite promillekjøring blant førere av tunge kjøretøyer, men medieomtale viser at det forekommer.

Av 208 lastebilførere som frivillig ble testet bl.a. for alkohol på riksveier på Østlandet utenom Oslo i 2005-06, var ingen påvirket av alkohol. Av 1 098 tunge kjøretøyer kontrollert av UP i den norske delen av ny europeisk undersøkelse, ble ingen førere anmeldt for promillekjøring.

Ny undersøkelse
UP har i samarbeid med TØI tatt pusteprøve av 2 836 førere av tunge kjøretøyer fra februar til april 2009. Alle stansede førere avga gyldig pusteprøve. Bare én fører hadde over 0,2 promille, dvs. 0,035 prosent av de kontrollerte førerne. Det er dermed 95 prosent sannsynlig at andelen tungbilførere med ulovlig promille på veiene i Norge er mellom 0,005 prosent og 0,25 prosent, forteller rapporten.

Både tidligere norske undersøkelser, utenlandske undersøkelser og denne nye undersøkelsen tyder på at det er svært lite promillekjøring med tunge kjøretøyer. Avisartikler viser likevel at promillekjøring med tunge kjøretøyer forekommer. Søk i norske avisartikler 2002-2008 ga 25 tilfeller av promillekjøring med buss og en artikkel om en ulykke der en tungbilfører var påvirket av alkohol.

"Nyttekostnadsanalysene av alkolås og økt politikontroll tyder på at det ikke er samfunns-økonomisk lønnsomt å bruke alkolås for å redusere promillekjøring blant tungbilførere ytterligere, mens noe mer ressurser kan brukes på kontroll", skriver artikkelforfatterne.