Drivstofføkonomi, og dermed også CO2-utslipp betyr mer og mer for transportbedrifter. Derfor vil alle elektroniske hjelpemidler til å gjennomføre transportene så rasjonelt som mulig innenfor lovens rammer, samtidig som bilene utnytter drivstoffet så effektivt som mulig, bli stadig viktigere. Daimler AG begynte utviklingen av FleetBoard i 2000. Det er nå klart for det norske marked, og er trolig det mest omfattende verktøyet av denne typen.

Mulighetene synes svært mange. Det er riktigbok ikke 100 prosent ferdig. Foreløpig er nemlig ikke økonomikjøringsfunksjonen slik at sjåføren får den opp i mens han kjører, slik som Scanias Driver Support. Men dette kommer om et år. En funksjon, derimot, som bidrar til nærmestn å eliminere risikoen for driftsstans er en funksjon som nærmester perfeksjonert, ved at diagnoseverktøyet arbeider hele tiden. Når det kommer opp et varsellys om at noe ikke funksjonerer prikkfritt utfører bilen selv diagnosen - og sender den til ditt verksted. På den måten vil også ståtiden minimaliseres, i og med at verkstedet får full beskjed om hva som er galt, og gir verkstedet så detaljert informasjon at delenummerne kommer opp. På den måten kan verkstedet ha alle delene liggende klar når bilen kommer, eller kan lastes inn i 24 h-bilen hvis den må rykke ut for at reparasjonen skal skje ute på veien.

Når det gjelder kontroll med drivstofforbruket får man blant annet beskjed om hvor mange liter som går med til tomgangskjøring og kjøring med kraftuttak i forbindelse med for eksempel lasting med kran. For å sammenligne de forskjellige sjåførenes blyfot ligger det også inne et program som analyserer veien, med hensyn til stigning og bilen med hensyn til totalvekt. På den måten får man en så grundig analyse av drivstofføkonomien som det pr. idag er mulig å få.

Les mer om dette i neste nummer av BNT.