Vegdirektoratet har påpekt at dette vil kreve lov- og forskriftsendring, noe som det vil ta tid å få på plass. Vegdirektoratet vil bli bedt om å sette i gang dette arbeidet. Om fremdriften skriver samferdselsministeren følgende: "Jeg håper imidlertid at et krav om obligatorisk brikke vil kunne være på plass innen sommeren 2012, men dette vil jeg naturlig nok måtte ta et forbehold om."

- Det er urettferdig og urimelig at utenlandske kjøretøy kan kjøre uten risiko for å bli tatt for sniking. Dette forslaget har vi jobbet lenge med. Et skår i gleden er at vi foreslo dette for mer enn ett år siden. Hadde de hørt på oss da, kunne vi fått ordningen på plass tidligere, sier Olav Slaatsveen.

NLF-direktøren mener også at når standpunkt i saken endelig nå er tatt, er det alt for lite ambisiøst av Samferdselsministaeren å si at den nye ordningen skal være på plass innen sommeren 2012. -Det må være mulig å få dette i orden innen utløpet av 2011, sier Olav Slaatsveen i NLF.

Les pressemelding fra Samferdselsdepartementet her
Les artikkel i VG her