Terminalen er et moderne anlegg som fungerer som base for 12 biler som driver langtransport og distribusjon primært i nedre Telemark, Sørlandet og Vestfold og knytter området effektivt sammen med bedriftens landsomfattende ekspressnettverk. Terminalen betyr 20 årsverk i distriktet. Byggekostnadene er 25-30 millioner.

NLF-bedriften disponerer 78 egne biler, og totalt er ca 142 biler i produksjon for Eek Transport.
Sammen med underselskaper og samarbeidspartnere dekkes hele landet for transport, over natten opp til og med Trøndelag, av stykkgods. Bedriften har spesialisert seg på frakt av bildeler, reservedeler til maskiner, elektriske apparater etc.
Bedriften har også satset på egen internskole av ansatte, "Eekskolen".

Fylkesordfører Gunn Marit Helgesen så nybygget og satsingen i Grenland som en flott videreføring av den utviklingen et av landets største transportselskaper har hatt de seneste årene. Med den bevisste satsingen og den grunnfilosofien som firmaet har, mente hun investeringen er fremtidsrettet.