Seminaret er åpent for alle NLF-medlemmer.
Ta med kolleger og møt opp! Antall deltakere blir bevis for hvor viktig vi mener denne saken er.

PROGRAM

18.00 – 18.30
Kaffe og wienerbrød

18.30 – 18.50
Jan Mejlænder Larsen, NLF. NLFs oppfatning av kabotasjereglene og myndighetenes kontrollpraksis.

18.50 – 19.10
Utrykningspolitiet v/Truls Østholm og Øyvind Lislerud redegjør for politiet sin praksis vedr kontroll av kabotasjereglene. Er reglene klare nok?

19.10 – 19.30
Statens vegvesen v/Mads Oppegaard og Bernt Thomas Brauterseter redegjør for Vegvesenets kontrollpraksis. Er reglene klare nok?

19.30 – 19.50
Samferdselsdepartementet v/Arnfinn Øen og Anne-Lise Junge Jensen gir en oppsummering av departementets oppfatning av praktiseringen av kabotasjereglene.

19.50 – 20.10
Skatteetaten v/Frode Aarum som gir en orientering om Skatteetatens erfaringer med kabotasjereglene.

20.10 – 21.00
Diskusjon og spørsmål fra salen.

Fri adgang.
Spørsmål om seminaret kan rettes til regionsjef Erik Rynning i NLF avd. Oslo/Akershus og Østfold, tlf. 90 53 64 90