Detaljert informasjon fås ved å abonnere på det månedlige indeksheftet som utgis av Norges Lastebileier-Forbund i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. For medlemmer av NLF er deler av denne statistikken tilgjengelig på lukket medlemsområde.

Forespørsel om abonnement og medlemskap i NLF rettes til:
Karin Noreng Tlf: 22033200 e-post: kn@lastebil.no.

Fagansvarlig:
Rådgiver Ivar Goderstad Tlf: 22033200 e-post: ig@lastebil.no.