Grunn nummer en for å lese Konjunkturundersøkelsen 2010 er at den slår fast at lastebiltransport på vei er for billig. NLFs konjunkturundersøkelse bekrefter konklusjonen i TØI-rapport 901/2007. Lastebilnæringen er mer opptatt av å gjøre jobben enn å sørge for å ta seg fornuftig betalt for jobben.

Konjunkturundersøkelsen bekrefter at driftsresultatene i lastebilnæringen ligger på et langt lavere nivå enn for vareeierne vi transporterer for. Dette rimer dårlig med hovedkonklusjonen i den nevnte TØI-rapporten om lastebilnæringens betydning for vekst, velferd og bosetting.

Les Konjunkurundersøkelsen når den kommer. Og bruk den til å styrke bedriftens økonomi - og dermed fremtidsmuligheter.