Bedringen skyldes at nær to tredjedeler av trafikkarbei­det med tunge godsbiler utføres av biler som er nyere enn fem år. Utenlandske biler har lenge utgjort en økende andel av godstranspor­ten over grensen. Veksten har vært høy for biler registrert i EU-land utenom Norden og spesielt fra EUs nye medlemsland. De utenlandske bilene har økt i andel av innenriks trafikk- og transportarbeid, og utgjorde nær 7 prosent av innenriks transportarbeid i 2008.

NLF vil om kort tid offentliggjøre resultatene fra vår årlige undersøkelse om bilparken i våre medlemsbedrifter, hvor trenden til nå har vært at medlemmene satser på å investere i nye kjøretøyer – og det er de nyeste kjøretøyene som har størst årlig kjørelengde.
Les hele artikkelen fra TØIher