Samferdelsdepartementet har fra 1. november 2009, i påvente av at de nye reglene om kabotasje skulle bli formelt vedtatt, presisert hvordan gjeldende regelverk er å forstå. Denne tolkningen tilsvarer de nye reglene som ble vedtatt i EU gjeldede fra 14. mai 2010.

Norge har fortsatt ikke implementert dette regelverket i norsk lovgivning. NLF har i dag hatt møte med statssekretær Lars-Erik Bartnes, som opplyste at implementeringen var blitt forsinket i EØS komiteen. Derfor er det ikke utarbeidet en kontrollveiledning. Ifølge Bartnes, kan implementeringen formelt ikke skje før tidligst på første møte i 2011, en gang i januar/februar. NLF krevde at arbeidet med utarbeidelse av en kontrollveiledning blir igangsatt umiddelbart, slik at denne er ferdig samtidig med at det nye regelverket blir formelt vedtatt.

NLF kritiserte departementet for treg saksbehandling og mente at arbeidet med en kontrollveiledning må igangsettes straks, slik at veiledningen er klar i det øyeblikk implementeringen er formelt gjennomført.
Departementet ga uttrykk for at de forstår NLFs syn, og det forventes at arbeidet igangsettes straks.

NLF møtte med forbundssleder Per Madsen, adm. direktør Olav Slaatsveen og juridisk direktør Robert Aksnes.