Det er tredje gangen NLF presenterer sin egen konjunkturundersøkelse. Hele 530 lastebilbedrifter har deltatt i undersøkelsen, som gir en svarprosent på 28

En stor takk til alle som har lastebilbedriftene som har deltatt i undersøkelsen

Les rapporten her