Derfor har NLF utarbeidet en ny utgave av temaheftet om NLFs vegpolitikk. Siden det første temaheftet om NLFs vegpolitikk ble utgitt i mars 2009, har vi fått en ny NTP, Norsk Transport Plan, 2010-2019. Denne ble behandlet av Stortinget i juni 2009, og inneholdt blant annet en ramme på 100 milliarder kroner.mer til til veg og bane enn den inntil da gjeldende transportplan. Nå ligger utfordringen i å få bevilget pengene gjennom de årlige statsbudsjettene. Her skal NLF være vaktbikkje og sørge for å minne politikerne om hva de har lovet.

NLFs nye temahefte om vegpolitikk inneholder også svært mye fakta som alle som er interessert i samferdsel burde ha behov for. Som for eksempel at det ved årsskiftet 2008/2009 var registrert 75.300 lastebiler med totalvekt over 3.500 kg i Norge, og at det på samme tidspunkt var registrert 9.800 slepevogner og 11.900 semitrailere.

Lastebiler fraktet 74 prosent av godsmengden i Norge, og ikke mindre enn 97 prosent av godset som ble fraktet til lands. Det norske vegnettet er totalt på 94.500 km, hvorav 11.500 km er riksveg, 44.000 km fylkesveg og 39.000 kommunale veger.

Heftet gir en klar oversikt over hvilke forbedringer Norges Lastebileier-Forbund mener er nødvendig for at godstransporten skal bli mer effektiv og mindre miljøbelastende. Veksten i forfallet på veinettet må stoppes. Dette krever økte bevilgninger. Dårlig vedlikeholdte veger påfører lastebilnæringen store ekstrakostnader.

Disse kostnadene må i neste omgang betales av forbrukerne. Også vintervedlikeholdet blir satt under lupen i den nye utgaven av NLFs temahefte om vegpolitikken.

Heftet blir sendt ut til medlemmene sammen med neste utgave av medlemsorganet BNT.

Hvis du ikke er medlem, men likevel ønsker å få kunnskap om det norske vegnettet, kan du henvende deg til
Norges Lastebileier-Forbund på: post@lastebil.no

eller du kan lese heftet ved å trykke på bildet.

Trykk her for å lese heftet
Ønsker du å laste ned heftet i pdf-format, klikkher

(Vi gjør oppmerksom på at dette er en stor fil, og at det derfor kan ta tid før heftet lastes ned)